do góry

M_o_R® Practitioner – szkolenie akredytowane

Termin:

14.04.2016 - 15.04.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1450

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1450 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1000 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 14

Opis szkolenia

Szkolenie w formie warsztatu popartego wykładem przybliża praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w różnych perspektywach organizacji. Celem szkolenia poza dogłębnym poznaniem metodyki jest przygotowanie uczestników do egzaminu M_o_R Practitioner.

Najnowsza wersja podręcznika dostępna jest w języku angielskim, podręcznik jest składową kursu  M_o_R Practitioner.

Program szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia i definicje M_o_R — ćwiczenie
 2. Przewodnik po egzaminie Practitioner
 3. Pryncypia zarządzania ryzykiem M_o_R, role i perspektywy — ćwiczenie
 4. Podejście do zarządzania ryzykiem M_o_R — ćwiczenie
 5. Proces zarządzania ryzykiem M_o_R — ćwiczenie
 6. Zadanie na wieczór — przykładowy egzamin M_o_R Practitioner
 7. Omówienie wyników przykładowego egzaminu
 8. Wdrożenie i przeglądy, model dojrzałości i kontrola stanu, integracja perspektyw — ćwiczenie
 9. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 10. Perspektywy strategiczna i programów – przykładowy egzamin
 11. Egzamin M_o_R Practitioner

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 • biorą udział w zarządzaniu projektami i programami oraz działalnością operacyjną,
 • biorą udział w zarządzaniu strategicznym w organizacji oraz zarządzaniu portfelem inicjatyw,
 • decydują o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji,
 • angażują się w role nadzoru,
 • definiują politykę zarządzania ryzykiem w organizacji oraz zajmują się kontrolingiem w organizacji, weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw,
 • chcą poznać ten popularny standard zarządzania ryzykiem na bardziej zaawansowanym poziomie.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • znał perspektywy zarządzania ryzykiem i potrafił swobodnie się poruszać w ich ramach,
 • rozumiał i potrafił zastosować pryncypia oraz potrafił zaproponować działania usprawniające realizowanie pryncypiów,
 • umiał prawidłowo wykonać kroki procedury zarządzania ryzykiem, rozumiejąc szczegółowo wszystkie obowiązki,
 • znał wiele technik zarządzania ryzykiem i umiał je właściwie wykorzystać,
 • pozna metodykę na poziomie umożliwiającym podejście do egzaminu M_o_R Practitioner.

Certyfikacja

Egzamin M_o_R Practitioner to test wyboru składający się z 4 pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 40 z 80 punktów. Egzamin trwa 180 minut i można go zdawać w języku polskim lub angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „M_o_R Przewodnik dla praktyków oraz Przewodnika ABC” (część A – Techniki). Certyfikat M_o_R Practitioner wydawany jest na 5 lat. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane