do góry

M_o_R® Foundation – szkolenie akredytowane – edycja weekendowa

Termin:

09.04.2016 - 10.04.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1600

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1600 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 14

Opis szkolenia

Na szkoleniu skupiamy się na wyposażaniu Państwa w kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w oparciu o brytyjski standard M_o_R. Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, podejście do zarządzania ryzykiem, procesy zarządzania, wdrożenie M_o_R oraz techniki i narzędzia. Szkolenie jest akredytowane przez AXELOS co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie M_o_R Foundation.

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki zarządzania ryzykiem M_o_R oraz zdanie egzamiu M_o_R Foundation.

W czasie szkolenia udzielane są odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, między innymi: jakie są perspektywy zarządzania ryzykiem w organizacji, jak ryzyka różnych poziomów oddziałują na siebie, z jakich kroków składa się proces zarządzania ryzykiem, jak identyfikować zagrożenia i szanse, jak je oceniać i jak podejmować decyzje o reakcjach na ryzyko, jakie są kluczowe czynniki sukcesu w tym obszarze, jakich technik używać w czasie zarządzania ryzykiem.

Edycja składa się z dwóch weekendów 09-10.04.2016 r. szkolenia oraz 16.04.2016 r. – dzień, w którym jest egzamin.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie, definicje i podstawowe pojęcia
 2. Koncepcja metodyki M_o_R
 3. Pryncypia zarządzania ryzykiem w perspektywach: strategicznej, operacyjnej, programów i projektów
 4. Podejście do zarządzania ryzykiem — podstawowe dokumenty
 5. Wprowadzenie do technik zarządzania ryzykiem — przewodnik ABC
 6. Proces zarządzania ryzykiem
 7. Perspektywy zarządzania ryzykiem
 8. Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem
 9. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 10. Wdrożenie zarządzania ryzykiem i przeglądy
 11. Egzamin M_o_R Foundation

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 • biorą udział w zarządzaniu projektami i programami oraz działalnością operacyjną,
 • biorą udział w zarządzaniu strategicznym w organizacji oraz zarządzaniu portfelem inicjatyw,
 • decydują o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji,
 • zajmują się kontrolingiem w organizacji oraz weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw,
 • chcą poznać ten popularny standard zarządzania ryzykiem,
 • znają już metodyki PRINCE2 lub MSP i chcą poszerzyć swoje horyzonty,
 • chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez akredytora.

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • świadomy perspektywy zarządzania ryzykiem,
 • rozumiał i umiał zastosować pryncypia,
 • potrafił prawidłowo wykonać kroki procedury zarządzania ryzykiem,
 • znał podstawowe techniki zarządzania ryzykiem.

Certyfikacja

Egzamin M_o_R Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru (z czego 70 jest punktowanych) i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek ani żadnych innych pomocy. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat wydawany jest bezterminowy.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane