do góry

M_o_R® Foundation – szkolenie akredytowane – edycja weekendowa

Termin:

20.08.2016 - 27.08.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1200 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

Na szkoleniu skupiamy się na wyposażaniu Państwa w kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w oparciu o brytyjski standard M_o_R. Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, podejście do zarządzania ryzykiem, procesy zarządzania, wdrożenie M_o_R oraz techniki i narzędzia. Szkolenie jest akredytowane przez AXELOS co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie M_o_R Foundation.

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki zarządzania ryzykiem M_o_R oraz zdanie egzamiu M_o_R Foundation.

W czasie szkolenia udzielane są odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, między innymi: jakie są perspektywy zarządzania ryzykiem w organizacji, jak ryzyka różnych poziomów oddziałują na siebie, z jakich kroków składa się proces zarządzania ryzykiem, jak identyfikować zagrożenia i szanse, jak je oceniać i jak podejmować decyzje o reakcjach na ryzyko, jakie są kluczowe czynniki sukcesu w tym obszarze, jakich technik używać w czasie zarządzania ryzykiem.

Edycja składa się z dwóch weekendów 25 – 26.06.2016 r. szkolenia oraz 02.07.2016 r. – dzień, w którym jest egzamin.

Program szkolenia

Główne moduły M_o_R® Foundation:

 1. Wprowadzenie, definicje i podstawowe pojęcia
 2. Koncepcja metodyki M_o_R®
 3. Pryncypia zarządzania ryzykiem w perspektywach: strategicznej, operacyjnej, programów i projektów
 4. Podejście do zarządzania ryzykiem — podstawowe dokumenty
 5. Wprowadzenie do technik zarządzania ryzykiem — przewodnik ABC
 6. Proces zarządzania ryzykiem
 7. Perspektywy zarządzania ryzykiem
 8. Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem
 9. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 10. Wdrożenie zarządzania ryzykiem i przeglądy
 11. Egzamin M_o_R® Foundation

Adresaci szkolenia

 • osoby, które biorą udział w zarządzaniu projektami i programami oraz działalnością operacyjną,
 • osoby, które biorą udział w zarządzaniu strategicznym w organizacji oraz zarządzaniu portfelem inicjatyw,
 • osoby, które chcą lub pragną decydować o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji,
 • zajmują się kontrolingiem w organizacji oraz weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw,
 • chcą poznać ten popularny standard zarządzania ryzykiem,
 • znają już metodyki PRINCE2® lub MSP® i chcą poszerzyć swoje horyzonty,
 • chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez AXELOS.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • poznanie perspektyw zarządzania ryzykiem i swobodne się poruszanie się w ich ramach,
 • zapoznanie się z wieloma technikami zarządzania ryzykiem i umiał je właściwie wykorzystać.
 • umiejętne zastosowanie pryncypiów oraz proponowanie działań usprawniających wdrażanie tychże pryncypiów,
 • zrozumienie charakteru oraz wielkości ryzyka zagrażającego firmie oraz zmniejszenie jego występowania i wpływu na biznes,
 • ciągłe stosowanie zarządzania ryzykiem do organizacji oraz uproszczenie procesu udostępniania informacji, gdy trzeba podjąć decyzje,
 • będzie umiał prawidłowo wykonać kroki procedury zarządzania ryzykiem, rozumiejąc szczegółowo wszystkie obowiązki.

Korzyści dla firmy:

 • uświadomienie sobie istoty ryzyka,
 • poznanie sprawdzonego wzorca postępowania z ryzykiem,
 • zwiększenie szans na przeprowadzenie złożonych przedsięwzięć,
 • lepsze zarządzanie działaniami warunkowymi/awaryjnymi i obsługi oraz zwiększenie prawdopodobieństwa zrealizowania inicjatyw zmiany.
 • wypracowanie bardziej efektywnego sposobu reagowania na zagrożenia i szanse, a w konsekwencji:
  • zwiększenie jakości świadczonych usług i dostarczanych towarów,
  • zmniejszenie ilości niespodzianek,
  • bardziej racjonalnie podejmowanie decyzji w organizacji,
  • poprawa efektywności funkcjonowania organizacji,
  • zwiększenie wartości portfela, programu i projektu,
  • lepsza alokacja zasobów,
  • wprowadzenie spójnych mechanizmów sterowania, monitorowania i kontrolowania ryzyk we wszystkich perspektywach organizacyjnych.

Certyfikacja

Szkolenia są akredytowane przez AXELOS co oznacza, że przygotowują do egzaminów certyfikacyjnych na poziomie M_o_R® Foundation oraz M_o_R®. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 3-go dnia szkoleń, po zakończeniu części dydaktycznej. 


Egzamin M_o_R® Foundation:

 • egzamin M_o_R Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru (z czego 70 jest punktowanych) i trwa 60 minut,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi,
 • w trakcie egzaminu nie można korzystać z książek ani żadnych innych pomocy,
 • egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim,
 • certyfikat wydawany przez AXELOS jest bezterminowy.
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane