do góry

M_o_R® Foundation – szkolenie akredytowane – edycja weekendowa

Termin:

10.12.2016 - 17.12.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1200 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 21

Program szkolenia

Główne moduły M_o_R® Foundation:

 1. Wprowadzenie, definicje i podstawowe pojęcia
 2. Koncepcja metodyki M_o_R®
 3. Pryncypia zarządzania ryzykiem w perspektywach: strategicznej, operacyjnej, programów i projektów
 4. Podejście do zarządzania ryzykiem — podstawowe dokumenty
 5. Wprowadzenie do technik zarządzania ryzykiem — przewodnik ABC
 6. Proces zarządzania ryzykiem
 7. Perspektywy zarządzania ryzykiem
 8. Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem
 9. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 10. Wdrożenie zarządzania ryzykiem i przeglądy
 11. Egzamin M_o_R Foundation

Adresaci szkolenia

 • osoby, które biorą udział w zarządzaniu projektami i programami oraz działalnością operacyjną,
 • osoby, które biorą udział w zarządzaniu strategicznym w organizacji oraz zarządzaniu portfelem inicjatyw,
 • osoby, które chcą lub pragną decydować o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji,
 • zajmują się kontrolingiem w organizacji oraz weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw,
 • chcą poznać ten popularny standard zarządzania ryzykiem,
 • znają już metodyki PRINCE2® lub MSP® i chcą poszerzyć swoje horyzonty,
 • chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez AXELOS.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • poznanie perspektyw zarządzania ryzykiem i swobodne się poruszanie się w ich ramach,
 • zapoznanie się z wieloma technikami zarządzania ryzykiem i umiał je właściwie wykorzystać.
 • umiejętne zastosowanie pryncypiów oraz proponowanie działań usprawniających wdrażanie tychże pryncypiów,
 • zrozumienie charakteru oraz wielkości ryzyka zagrażającego firmie oraz zmniejszenie jego występowania i wpływu na biznes,
 • ciągłe stosowanie zarządzania ryzykiem do organizacji oraz uproszczenie procesu udostępniania informacji, gdy trzeba podjąć decyzje,
 • będzie umiał prawidłowo wykonać kroki procedury zarządzania ryzykiem, rozumiejąc szczegółowo wszystkie obowiązki.

Korzyści dla firmy:

 • uświadomienie sobie istoty ryzyka,
 • poznanie sprawdzonego wzorca postępowania z ryzykiem,
 • zwiększenie szans na przeprowadzenie złożonych przedsięwzięć,
 • lepsze zarządzanie działaniami warunkowymi/awaryjnymi i obsługi oraz zwiększenie prawdopodobieństwa zrealizowania inicjatyw zmiany.
 • wypracowanie bardziej efektywnego sposobu reagowania na zagrożenia i szanse, a w konsekwencji:
  • zwiększenie jakości świadczonych usług i dostarczanych towarów,
  • zmniejszenie ilości niespodzianek,
  • bardziej racjonalnie podejmowanie decyzji w organizacji,
  • poprawa efektywności funkcjonowania organizacji,
  • zwiększenie wartości portfela, programu i projektu,
  • lepsza alokacja zasobów,
  • wprowadzenie spójnych mechanizmów sterowania, monitorowania i kontrolowania ryzyk we wszystkich perspektywach organizacyjnych.

Certyfikacja

Szkolenia są akredytowane przez AXELOS co oznacza, że przygotowują do egzaminów certyfikacyjnych na poziomie M_o_R® Foundation oraz M_o_R®.Practitioner. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 3-go dnia szkoleń, po zakończeniu części dydaktycznej. 


Egzamin M_o_R® Foundation:

 • egzamin M_o_R Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru (z czego 70 jest punktowanych) i trwa 60 minut,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi,
 • w trakcie egzaminu nie można korzystać z książek ani żadnych innych pomocy,
 • egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim,
 • certyfikat wydawany przez AXELOS jest bezterminowy.

 

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane