do góry

M_o_R® Foundation & Practitioner – szkolenie akredytowane

Termin:

11.04.2016 - 15.04.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 3000

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 3000 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1000 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 35

Opis szkolenia

Na szkoleniu poziomu Foundation skupiamy się na wyposażaniu Państwa w kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w oparciu o brytyjski standard M_o_R. Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, podejście do zarządzania ryzykiem, procesy zarządzania, wdrożenie M_o_R oraz techniki i narzędzia. Szkolenie jest akredytowane przez AXELOS. co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie M_o_R Foundation.

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki zarządzania ryzykiem M_o_R oraz zdanie egzamiu M_o_R Foundation.

W czasie szkolenia udzielane są odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, między innymi: jakie są perspektywy zarządzania ryzykiem w organizacji, jak ryzyka różnych poziomów oddziałują na siebie, z jakich kroków składa się proces zarządzania ryzykiem, jak identyfikować zagrożenia i szanse, jak je oceniać i jak podejmować decyzje o reakcjach na ryzyko, jakie są kluczowe czynniki sukcesu w tym obszarze, jakich technik używać w czasie zarządzania ryzykiem.

Szkolenie M_o_R Practitioner w formie warsztatu popartego wykładem przybliża praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w różnych perspektywach organizacji. Celem szkolenia poza dogłębnym poznaniem metodyki jest przygotowanie uczestników do egzaminu M_o_R Practitioner.

Szkolenie jest akredytowane przez AXELOS co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie M_o_R Practitioner.

Najnowsza wersja podręcznika dostępna jest w języku angielskim, podręcznik jest składową kursu  M_o_R Practitioner.

Program szkolenia

Główne moduły M_o_R Foundation

 1. Wprowadzenie, definicje i podstawowe pojęcia
 2. Koncepcja metodyki M_o_R
 3. Pryncypia zarządzania ryzykiem w perspektywach: strategicznej, operacyjnej, programów i projektów
 4. Podejście do zarządzania ryzykiem — podstawowe dokumenty
 5. Wprowadzenie do technik zarządzania ryzykiem — przewodnik ABC
 6. Proces zarządzania ryzykiem
 7. Perspektywy zarządzania ryzykiem
 8. Role i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem
 9. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 10. Wdrożenie zarządzania ryzykiem i przeglądy
 11. Egzamin M_o_R Foundation

Główne moduły M_o_R Practitioner

 1. Podstawowe pojęcia i definicje M_o_R — ćwiczenie
 2. Przewodnik po egzaminie Practitioner
 3. Pryncypia zarządzania ryzykiem M_o_R, role i perspektywy — ćwiczenie
 4. Podejście do zarządzania ryzykiem M_o_R — ćwiczenie
 5. Proces zarządzania ryzykiem M_o_R — ćwiczenie
 6. Zadanie na wieczór — przykładowy egzamin M_o_R Practitioner
 7. Omówienie wyników przykładowego egzaminu
 8. Wdrożenie i przeglądy, model dojrzałości i kontrola stanu, integracja perspektyw — ćwiczenie
 9. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem
 10. Perspektywy strategiczna i programów – przykładowy egzamin
 11. Egzamin M_o_R Practitioner

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 • biorą udział w zarządzaniu projektami i programami oraz działalnością operacyjną,
 • biorą udział w zarządzaniu strategicznym w organizacji oraz zarządzaniu portfelem inicjatyw,
 • decydują o strategicznych kierunkach rozwoju organizacji,
 • zajmują się kontrolingiem w organizacji oraz weryfikacją i oceną podejmowanych inicjatyw,
 • chcą poznać ten popularny standard zarządzania ryzykiem,
 • znają już metodyki PRINCE2 lub MSP i chcą poszerzyć swoje horyzonty,
 • chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez AXELOS

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • znał perspektywy zarządzania ryzykiem i potrafił swobodnie się poruszać w ich ramach,
 • rozumiał i potrafił zastosować pryncypia oraz potrafił zaproponować działania usprawniające realizowanie pryncypiów,
 • umiał prawidłowo wykonać kroki procedury zarządzania ryzykiem, rozumiejąc szczegółowo wszystkie obowiązki,
 • znał wiele technik zarządzania ryzykiem i umiał je właściwie wykorzystać.

Certyfikacja

Egzamin M_o_R Foundation

Egzamin M_o_R Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru (z czego 70 jest punktowanych) i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek ani żadnych innych pomocy. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat wydawany przez AXELOS jest bezterminowy.

Egzamin M_o_R Practitioner

Egzamin M_o_R Practitioner to test wyboru składający się z 4 pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 40 z 80 punktów. Egzamin trwa 180 minut i można go zdawać w języku polskim lub angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „M_o_R Przewodnik dla praktyków oraz Przewodnika ABC” (część A – Techniki). Certyfikat M_o_R Practitioner wydawany jest przez AXELOS na 5 lat. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane