do góry

P3O® Foundation – szkolenie akredytowane

Termin:

13.06.2016 - 15.06.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1200 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki P3O – Biura Portfeli, Programów i Projektów. Szkolenie przybliża istotę tworzenia, wdrażania i eksploatacji biur zarządzania w organizacji na poziome portfela, programu i projektu. Każdy poziom zarządzania ma swoje specyficzne potrzeby i każda organizacja z uwzględnieniem swojej specyfiki może ustanowić właściwy dla siebie model P3O.

W czasie szkolenia udzielane są odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania, między innymi: jakie są modele biur, jakie funkcje mogą być w nich ulokowane, jaka jest opłacalność takich biur, ile osób powinno pracować w biurze i od czego to zależy. Program szkolenia przekrojowo omawia kolejno pryncypia, zasadność powołania biur, poszczególne modele, sposób wdrożenia P3O w organizacji oraz narzędzia i techniki.

Szkolenie jest akredytowaneprze AXELOS, co oznacza, że przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie P3O Foundation.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematu biur portfeli, programów i projektów
 2. Przegląd pryncypiów
 3. Przegląd modeli
 4. Podstawowe techniki
 5. Podejście do uruchomienia – wdrożenie lub rewitalizacja istniejących biur
 6. Dostosowanie modeli do konkretnych scenariuszy
 7. Informacje dodatkowe – załączniki do podręcznika
 8. Przykładowe egzaminy wraz z omówieniem
 9. Egzamin certyfikujący

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 • są zaangażowane w pracę w biurach portfela, programu i projektu,
 • wspierają zarządzanie portfelem inicjatyw zmian,
 • pełnią rolę analityków portfela,
 • są zaangażowane w poziom zarządzania strategicznego w organizacji – wyższe kierownictwo w organizacji,
 • chcą poznać ten coraz popularniejszy standard zarządzania.

Korzyści ze szkolenia

 • uczestnik pozna podstawowe terminy i zasady funkcjonowania biur wspierających wdrażanie zmiany w organizacji,
 • uczestnik ugruntuje spojrzenie na wdrażanie zmian i działalność operacyjną,
 • zdobędzie wiedzę o różnych strukturach zarządczych,
 • zdobędzie umiejętność umiejscowienia funkcji w projektowanych biurach,
 • nauczy się używać najpopularniejszych technik i interpretować wyniki.

Certyfikacja

Egzamin P3O Foundation:

 • egzamin P3O Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi,
 • w trakcie egzaminu nie można korzystać z książek,
 • egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim,
 • certyfikat wydawany jest bezterminowo.
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane