do góry

P3O® Foundation – szkolenie akredytowane

Termin:

14.11.2016 - 16.11.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1200 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena podręcznika: 240 zł

PDU: 21

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematu biur portfeli, programów i projektów
 2. Przegląd pryncypiów
 3. Przegląd modeli
 4. Podstawowe techniki
 5. Podejście do uruchomienia – wdrożenie lub rewitalizacja istniejących biur
 6. Dostosowanie modeli do konkretnych scenariuszy
 7. Informacje dodatkowe – załączniki do podręcznika
 8. Przykładowe egzaminy wraz z omówieniem
 9. Egzamin certyfikujący

Adresaci szkolenia

 • kierownicy projektu oraz osoby aspirujące na stanowisko kierownika projektu,
 • osoby, które pracują lub są zaangażowane w pracę w biurach portfela, programu i projektu,
 • wspierają zarządzanie portfelem inicjatyw zmian,
 • pełnią rolę analityków portfela,
 • są zaangażowane w poziom zarządzania strategicznego w organizacji.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • zapoznanie się z podstawowymi terminami i zasadami funkcjonowania biur wspierających wdrażanie zmiany w organizacji,
 • ugruntowanie spojrzenia na wdrażanie zmian i działalność operacyjną,
 • zdobycie wiedzy o różnych strukturach zarządczych,
 • nabycie umiejętności umiejscowienia funkcji w projektowanych biurach,
 • zdobycie umiejętności użycia wielu technik i interpretacji ich wyników,

Korzyści dla firmy:

 • utrzymywanie „w jednym” miejscu pełnej informacji o portfelu zmian w organizacji,
 • zapewnienie jednego źródła raportów dla Zarządu, przekazywanie informacji okresowej o postępach i o sytuacjach nadzwyczajnych;
 • dostarczanie informacji w procesie podejmowania decyzji przez główne kierownictwo, ale również dla Rad Programów i Komitetów Sterujących;
 • ustanowienie, wprowadzenie, utrzymanie i rozwijanie standardów zarządzania programami i projektami;
 • efektywniejsze planowanie przedsięwzięć i poprawa przewidywalności realizacji, więcej inicjatyw ukończonych o czasie w zakładanym budżecie i z pożądanymi korzyściami;
 • scentralizowanie danych na temat ryzyka w organizacji;
 • dostarczenie spójnego podejścia do prowadzenia (zarządzania) projektów i programów;
 • wsparcie zarządzania interesariuszami i pomoc w ich angażowaniu.

Certyfikacja

Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 3-go dnia szkoleń, po zakończeniu części dydaktycznej. Z kolei egzamin na poziomie Practitioner w dzień po ostatnim dniu szkoleń. Egzamin P3O® Foundation:

 • egzamin P3O Foundation składa się z 75 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 35 poprawnych odpowiedzi,
 • w trakcie egzaminu nie można korzystać z książek,
 • egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim,
 • certyfikat wydawany jest bezterminowo.
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane