do góry

AgilePM™ Foundation & Practitioner – szkolenie akredytowane – wersja 2.0

Termin:

10.05.2016 - 13.05.2016

Miejsce:

Katowice

Cena:

Od 2200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2200 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1000 zł

Cena podręcznika: 180 zł

PDU: 28

Opis szkolenia

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z filozofią i pryncypiami metodyki DSDM®. Poznają również podstawy dotyczące procesu, ról i obowiązków oraz produktów rekomendowanych przez DSDM®. Tematyka szkolenia obejmuje praktyki DSDM® jak również zasady planowania i kontroli projektu a także zapoznanie z krytycznymi czynnikami sukcesu o których należy pamiętać decydując się na zwinne zarządzeni. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikująco AgilePM Foundation w najnowszej wersji.

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Podręcznik „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2”, materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin AgilePM Foundation dostępne są tylko w wersji anglojęzycznej.

Językiem wykładowym jest polski.

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło ono pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM Foundation.

Szkolenie AgilePM Practitioner trwa 2 dni jest realizowane w formie wykładowo – ćwiczeniowej. W trakcie szkolenia szczegółowo omawiane są rolę i obwiązki oraz cykl życia projektu wraz z efektywnym wykorzystaniem produktów. Uczestnicy szkolenia będą mogli również zapoznać się z zasadami formułowania i szacowania wymagań.

W trakcie tego szkolenia szczególny nacisk położony jest na zastosowanie metodyki w praktyce. Uczestnicy poznają jak należy dostosować metodykę Agile do realiów projektu tak, aby jak najlepiej wykorzystać jej potencjał.

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu właściwie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM Practitioner.

Szkolenie prowadzone jest przez polskojęzycznego trenera przy użyciu oficjalnej angielskiej terminologii. Egzamin, podręcznik oraz materiały są w języku angielskim.

 

Egzaminy odbywają się 2-go i 5-go dnia.

Program szkolenia

AgilePM® Foundation

 1. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM?
 2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
 3. Przygotowanie do sukcesu
 4. Proces DSDM
 5. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
 6. Produkty DSDM
 7. Kluczowe praktyki DSDM
 8. Planowanie i kontrola
 9. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation.
 10. Egzamin AgilePM Foundation

AgilePM® Foundation

 1. Role i obowiązku – punkt widzenia kierownika projektu
 2. Zwinne zarządzanie projektem w cyklu życia wg DSDM
 3. Efektywne użycie produktów
 4. Dostarczanie na czas – połączenie technik MoSCoW i Timeboxing
 5. Ludzie, zespoły i interakcje
 6. Wymagania i User Stories
 7. Szacowanie – jak i kiedy
 8. Planowanie w cyklu życia wg DSDM
 9. Jakość – nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 10. Zarządzanie ryzykiem
 11. Dostosowanie
 12. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Practitioner.
 13. Egzamin AgilePM Practitioner.

Różnice między wersją 1.2 a 2.0

Poziom Foundation: różnice odnośnie przebiegu szkolenia oraz różnice odnośnie egzaminu 

W wersji 1.2 szkolenie AgilePM™ Foundation jest dostępne w języku polskim i angielskim, a samo szkolenie trwa 3 dni. Z kolei wersja 2.0 dostępna jest także w języku polskim (na materiałach anglojęzycznych) i angielskim, ale samo szkolenie trwa tylko 2 dni.

Egzamin Foundation w wersji 1.2 dostępny jest w języku polskim i angielskim, zaś egzamin składa się z 60 pytań testowych i trwa 60 minut. Egzamin Foundation wersji 2.0 dostępny jest wyłącznie w języku angielskim, a egzamin składa się z 50 pytań testowych i trwa 40 minut oraz dodatkowych 10 minut, gdyż akredytor (APMG) przewiduje dodatkowy czas na egzaminach certyfikujących dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.


Poziom Practitioner: różnice odnośnie przebiegu szkolenia oraz różnice odnośnie egzaminu

Szkolenie Practitioner w wersji 1.2 czy w wersji 2.0 realizowane jest w języku polskim (na materiałach anglojęzycznych) i w języku angielskim. Szkolenie w przypadku obydwu wersji trwa 2 dni.

Egzaminy Practitioner w wersji 1.2 oraz wersji 2.0 realizowane są wyłącznie w języku angielskim. Różnice pojawią się w przypadku przebiegu egzaminu. W wersji 1.2 egzamin składa się z 60 pytań testowych oraz trwa 120 minut i ewentualnie dodatkowe 30 minut dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Z kolei w wersji 2.0 egzamin składa się z 80 pytań testowych i trwa 150 minut oraz dodatkowych 40 minut dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.

Planning poker

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się wszelakiego rodzaju techniki służące sprawniejszemu przeprowadzaniu sesji estymacyjnych. Jedna   z popularniejszych technik nosi nazwę Planning Poker. Technika ta pomaga w szacowaniu, m.in. pracochłonności wytworzenia wymagań podczas odbywających się sesji związanych planowaniem. Głównym powodem stosowania tej techniki jest chęć uniknięcia wzajemnego wpływu na siebie uczestników sesji.

Z czego składa się zestaw do Planning Pokera?

Planning Poker to zestaw czterech talii kart składających się z wartości 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 i 100, które otrzymuje każdy uczestnik gry, by za ich pomocą określić liczbę tzw. Story Points Historyjki Użytkownika (o czym poniżej). Jednak to nie wszystko. Karty dodatkowo złożone są z symboli, które wyrażają chęci i postawy uczestników gry.

Zasady gry

Techniki Planning Poker używa się przede wszystkim do szacowania złożoności Historyjek Użytkownika (ang. User Stories). W sesji bierze udział cały zespół, tak aby każdy mógł wyrazić swoją opinię. Niezbędna jest też obecność Właściciela Produktu (np. Product Owner w metodzie SCRUM), który ma za zadanie wytłumaczyć detale dotyczące Historyjki. Miarą oszacowania są tzw. Story Points, które wykorzystamy do określenia pracochłonności wytworzenia wymagania opisanego w Historyjce Użytkownika.

Schemat sesja estymacyjnej 

 • Właściciel Produktu czyta opis Historyjki i odpowiada na pytania członków zespołu.
 • Po wyczerpaniu pytań, każdy członek zespołu przystępuje do estymacji i wybiera kartę z odpowiednią wartością.
 • Na ustalony sygnał, wszyscy uczestnicy pokazują kartę, która ukazuje na jaką wartość oszacowali daną Historyjkę.
 • Jeżeli wyniki znacznie się różnią (co się zdarza dosyć często, gdy pierwszy raz się głosuje), to uczestnicy – którzy oszacowali najniższą i najwyższą wartość – tłumaczą swoją decyzję
 • Po wysłuchaniu argumentów, głosowanie jest powtarzane.
 • Praktyka pokazuje, że po dwóch lub trzech głosowaniach udaje się osiągnąć konsensus i można przejść do odczytania kolejnej Historyjki – wówczas całą procedurę zaczynamy od nowa.

Jakie korzyści daje stosowanie tej techniki?

 • Wyeliminowanie „efektu zakotwiczenia”. Dzieje się tak dzięki zaprezentowaniu wyników estymacji jednocześnie przez wszystkich uczestników gry.
 • Sprawny przebieg sesji. Na początku zespoły muszą poznać technikę i nauczyć się jej stosowania. Po nabraniu pierwszych doświadczeń estymowanie przebiega naprawdę szybko.
 • Szacowanie przez stosowanie analogii, czyli możliwość porównywania ich wielkości w oparciu i inne, wcześniej oszacowane Historyjki.
 • W zespołach zawsze znajdziemy bardziej dociekliwych członków, którzy swoimi pytaniami pozwolą dojść do szczegółów danego wymagania, a co za tym idzie – lepiej zrozumieć Historyjkę i dokładniej ją oszacować.
 • Wielkim atutem jest zapraszanie na sesję poświęconą estymacji zespół, który faktycznie będzie wytwarzał poszczególne wymagania z Historyjek.

 

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy projektów.
 • Przedstawiciele działów biznesowych
 • Kadra zarządzająca projektami.
 • Kierownicy zespołów projektowych.
 • Kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów.
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2, a AgilePM.
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation.
 • Osoby zainteresowane, podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i udokumentowaniem kompetencji rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem AgilePM Practitioner.

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce DSDM.
 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z DSDM.
 • Poznanie różnic w podejściach zwinnych, a podejściach klasycznych.
 • Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation.
 • Umiejętne i efektywne wykorzystanie technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z DSDM.
 • Dobieranie odpowiednich elementów metodyki DSDM do określonych sytuacji w projekcie.
 • Kontrola przebiegu projektu.
 • Zapewnienie sprawnej komunikacji między biznesem oraz zespołem wytwórczym.
 • Umiejętność przydzielania konkretnych osób do ról wymaganych w projekcie.
 • Zdobycie świadomości, co można zrobić w organizacji, by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów.
 • Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Practitioner.

Certyfikacja

Egzamin AgilePM Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku angielskim. Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy.

Egzamin na poziomie Foundation odbywa sie 2-go dnia.

Egzamin AgilePM Practitioner to test wyboru składający się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. W trakcie egzaminu można zdobyć maksymalnie 80 punktów. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 40 punktów.  Egzamin trwa 150 minut. Obecnie można go zdawać jedynie w języku angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2” – dostępny wyłącznie w języku angielskim. Certyfikat AgilePM Practitioner jest bezterminowy. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Egzamin na poziomie Practitioner odbywa sie 5-go dnia.

Poznaj nasze pakiety szkoleń

Specyfikacja pakietów

Srebrny

2200

Złoty

3200

Platynowy

3600

Szkolenie
50% zniżki na powtórkę egzaminu
100% zniżki na powtórkę egzaminu
Bezpłatne powtórzenie szkolenia na życzenie
Voucher zniżkowy na inne szkolenia
Materiały w wersji elektronicznej
5 pytań do trenera po szkoleniu
 
Wybrany pakiet:
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane