do góry

AgilePM™ Foundation & Practitioner – szkolenie akredytowane – wersja 2.0

Termin:

15.11.2016 - 18.11.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 2200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2200 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1000 zł

Cena podręcznika: 180 zł

PDU: 28

Program szkolenia

AgilePM™ Foundation

 1. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM®?
 2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
 3. Przygotowanie do sukcesu
 4. Proces DSDM
 5. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
 6. Produkty DSDM
 7. Kluczowe praktyki DSDM
 8. Planowanie i kontrola
 9. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM™ Foundation.
 10. Egzamin AgilePM™ Foundation

AgilePM™ Practitioner

 1. Role i obowiązku – punkt widzenia kierownika projektu
 2. Zwinne zarządzanie projektem w cyklu życia wg DSDM
 3. Efektywne użycie produktów
 4. Dostarczanie na czas – połączenie technik MoSCoW i Timeboxing
 5. Ludzie, zespoły i interakcje
 6. Wymagania i User Stories
 7. Szacowanie – jak i kiedy
 8. Planowanie w cyklu życia wg DSDM
 9. Jakość – nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 10. Zarządzanie ryzykiem
 11. Dostosowanie
 12. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM™ Practitioner.
 13. Egzamin AgilePM™ Practitioner.

Różnice między wersją 1.2 a 2.0

Poziom Foundation: różnice odnośnie przebiegu szkolenia oraz różnice odnośnie egzaminu 

W wersji 1.2 szkolenie AgilePM™ Foundation jest dostępne w języku polskim i angielskim, a samo szkolenie trwa 3 dni. Z kolei wersja 2.0 dostępna jest także w języku polskim (na materiałach anglojęzycznych) i angielskim, ale samo szkolenie trwa tylko 2 dni.

Egzamin Foundation w wersji 1.2 dostępny jest w języku polskim i angielskim, zaś egzamin składa się z 60 pytań testowych i trwa 60 minut. Egzamin Foundation wersji 2.0 dostępny jest wyłącznie w języku angielskim, a egzamin składa się z 50 pytań testowych i trwa 40 minut oraz dodatkowych 10 minut, gdyż akredytor (APMG) przewiduje dodatkowy czas na egzaminach certyfikujących dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.


Poziom Practitioner: różnice odnośnie przebiegu szkolenia oraz różnice odnośnie egzaminu

Szkolenie Practitioner w wersji 1.2 czy w wersji 2.0 realizowane jest w języku polskim (na materiałach anglojęzycznych) i w języku angielskim. Szkolenie w przypadku obydwu wersji trwa 2 dni.

Egzaminy Practitioner w wersji 1.2 oraz wersji 2.0 realizowane są wyłącznie w języku angielskim. Różnice pojawią się w przypadku przebiegu egzaminu. W wersji 1.2 egzamin składa się z 60 pytań testowych oraz trwa 120 minut i ewentualnie dodatkowe 30 minut dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Z kolei w wersji 2.0 egzamin składa się z 80 pytań testowych i trwa 150 minut oraz dodatkowych 40 minut dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.

Planning poker

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się wszelakiego rodzaju techniki służące sprawniejszemu przeprowadzaniu sesji estymacyjnych. Jedna  z popularniejszych technik nosi nazwę Planning Poker. Technika ta pomaga w szacowaniu, m.in. pracochłonności wytworzenia wymagań podczas odbywających się sesji związanych planowaniem. Głównym powodem stosowania tej techniki jest chęć uniknięcia wzajemnego wpływu na siebie uczestników sesji.

Z czego składa się zestaw do Planning Pokera?

Planning Poker to zestaw czterech talii kart składających się z wartości 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 i 100, które otrzymuje każdy uczestnik gry, by za ich pomocą określić liczbę tzw. Story Points Historyjki Użytkownika (o czym poniżej). Jednak to nie wszystko. Karty dodatkowo złożone są z symboli, które wyrażają chęci i postawy uczestników gry.

Zasady gry

Techniki Planning Poker używa się przede wszystkim do szacowania złożoności Historyjek Użytkownika (ang. User Stories). W sesji bierze udział cały zespół, tak aby każdy mógł wyrazić swoją opinię. Niezbędna jest też obecność Właściciela Produktu (np. Product Owner w metodzie SCRUM), który ma za zadanie wytłumaczyć detale dotyczące Historyjki. Miarą oszacowania są tzw. Story Points, które wykorzystamy do określenia pracochłonności wytworzenia wymagania opisanego w Historyjce Użytkownika.

Schemat sesja estymacyjnej 

 • Właściciel Produktu czyta opis Historyjki i odpowiada na pytania członków zespołu.
 • Po wyczerpaniu pytań, każdy członek zespołu przystępuje do estymacji i wybiera kartę z odpowiednią wartością.
 • Na ustalony sygnał, wszyscy uczestnicy pokazują kartę, która ukazuje na jaką wartość oszacowali daną Historyjkę.
 • Jeżeli wyniki znacznie się różnią (co się zdarza dosyć często, gdy pierwszy raz się głosuje), to uczestnicy – którzy oszacowali najniższą i najwyższą wartość – tłumaczą swoją decyzję
 • Po wysłuchaniu argumentów, głosowanie jest powtarzane.
 • Praktyka pokazuje, że po dwóch lub trzech głosowaniach udaje się osiągnąć konsensus i można przejść do odczytania kolejnej Historyjki – wówczas całą procedurę zaczynamy od nowa.

Jakie korzyści daje stosowanie tej techniki?

 • Wyeliminowanie „efektu zakotwiczenia”. Dzieje się tak dzięki zaprezentowaniu wyników estymacji jednocześnie przez wszystkich uczestników gry.
 • Sprawny przebieg sesji. Na początku zespoły muszą poznać technikę i nauczyć się jej stosowania. Po nabraniu pierwszych doświadczeń estymowanie przebiega naprawdę szybko.
 • Szacowanie przez stosowanie analogii, czyli możliwość porównywania ich wielkości w oparciu i inne, wcześniej oszacowane Historyjki.
 • W zespołach zawsze znajdziemy bardziej dociekliwych członków, którzy swoimi pytaniami pozwolą dojść do szczegółów danego wymagania, a co za tym idzie – lepiej zrozumieć Historyjkę i dokładniej ją oszacować.
 • Wielkim atutem jest zapraszanie na sesję poświęconą estymacji zespół, który faktycznie będzie wytwarzał poszczególne wymagania z Historyjek.

 

Adresaci szkolenia

 • kierownicy projektów,
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownicy zespołów projektowych,
 • kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów,
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM™,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM™ Foundation,
 • osoby zainteresowane, podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i udokumentowaniem kompetencji rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem AgilePM™ Practitioner.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • umiejętne i efektywne wykorzystanie technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z DSDM,
 • dobieranie odpowiednich elementów metodyki DSDM do określonych sytuacji w projekcie,
 • kontrola przebiegu projektu,
 • zapewnienie sprawnej komunikacji między biznesem oraz zespołem wytwórczym,
 • umiejętność przydzielania konkretnych osób do ról wymaganych w projekcie,
 • zdobycie świadomości, co można zrobić w organizacji, by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów,
 • przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM™ Foundation oraz AgilePM™ Practitioner.

Korzyści dla firmy:

 • poprzez zastosowanie rozwoju iteracyjnego, DSDM® zapewnia większe zaangażowanie interesariuszy biznesowych w całym cyklu życia projektu,
 • przedstawiciele biznesu mają większe możliwości wpływania na rozwój produktu i w większym stopniu czują się właścicielami produktu zarówno, gdy jest on rozwijany, jak również w trakcie prac wdrożeniowych,
 • ustalenie priorytetów wymagań pozwala na terminowe wykonanie projektu przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanego produktu,
 • ryzyko dostarczenia złego rozwiązania (tj. takiego, które spełnia kryteria akceptacji, ale w chwili dostarczenia nie jest już nikomu potrzebne) zostanie znacznie ograniczone,
 • wdrożenie do użytku produkcyjnego może być znacznie łatwiejsze dzięki bliskiej i efektywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło ono pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM™ Foundation oraz AgilePM™ Practitioner.

Egzamin AgilePM™ Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów. Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku angielskim. Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM™ Foundation jest bezterminowy.

Szkolenie Foundation trwa 2 dni. Z końcem 2-go dnia szkoleń przewidujemy egzamin certyfikujący.


Egzamin AgilePM™ Practitioner to test wyboru składający się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. W trakcie egzaminu można zdobyć maksymalnie 80 punktów. Do uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 40 punktów. Egzamin trwa 150 minut i można go zdawać jedynie w języku angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika „AgilePM™ Agile Project Management Handbook v2” – dostępny wyłącznie w języku angielskim. Certyfikat AgilePM™ Practitioner jest bezterminowy. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Szkolenie Practitioner trwa 2 dni. A egzamin odbywa się kolejnego dnia.

Poznaj nasze pakiety szkoleń

Specyfikacja pakietów

Srebrny

2200

Złoty

3200

Platynowy

3600

Szkolenie
50% zniżki na powtórkę egzaminu
100% zniżki na powtórkę egzaminu
Bezpłatne powtórzenie szkolenia na życzenie
Voucher zniżkowy na inne szkolenia
Materiały w wersji elektronicznej
5 pytań do trenera po szkoleniu
 
Wybrany pakiet:
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane