do góry

AgilePM™ Foundation – szkolenie akredytowane – wersja 2.0

Termin:

21.06.2016 - 22.06.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1200 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena podręcznika: 180 zł

PDU: 14

Program szkolenia

 1. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM?
 2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe.
 3. Przygotowanie do sukcesu.
 4. Proces DSDM.
 5. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM.
 6. Produkty DSDM.
 7. Kluczowe praktyki DSDM.
 8. Planowanie i kontrola.
 9. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation.
 10. Egzamin AgilePM Foundation.

Różnice między wersją 1.2 a 2.0

Różnice odnośnie przebiegu szkolenia na poziomie Foundation

W wersji 1.2 szkolenie AgilePM Foundation jest dostępne w języku polskim i angielskim, a samo szkolenie trwa 3 dni. Z kolei wersja 2.0  dostępna jest  także w języku polskim (na materiałach anglojęzycznych) i angielskim, ale samo szkolenie trwa tylko 2 dni.


Różnice odnośnie egzaminu na poziomie Foundation

Egzamin Foundation w wersji 1.2 dostępny jest w języku polskim i angielskim, zaś egzamin składa się z 60 pytań testowych  i trwa 60 minut. Z kolei egzamin Foundation wersji 2.0 dostępny jest wyłącznie w języku angielskim. Składa się z 50 pytań testowych i trwa 40 minut oraz dodatkowych 10 minut, gdyż akredytor (APMG) przewiduje dodatkowy czas na egzaminach certyfikujących dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.

Planning poker

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się wszelakiego rodzaju techniki służące sprawniejszemu przeprowadzaniu sesji estymacyjnych. Jedna   z popularniejszych technik nosi nazwę Planning Poker. Technika ta pomaga w szacowaniu, m.in. pracochłonności wytworzenia wymagań podczas odbywających się sesji związanych planowaniem. Głównym powodem stosowania tej techniki jest chęć uniknięcia wzajemnego wpływu na siebie uczestników sesji.

Z czego składa się zestaw do Planning Pokera?

Planning Poker to zestaw czterech talii kart składających się z wartości 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 i 100, które otrzymuje każdy uczestnik gry, by za ich pomocą określić liczbę tzw. Story Points Historyjki Użytkownika (o czym poniżej). Jednak to nie wszystko. Karty dodatkowo złożone są z symboli, które wyrażają chęci i postawy uczestników gry.

Zasady gry

Techniki Planning Poker używa się przede wszystkim do szacowania złożoności Historyjek Użytkownika (ang. User Stories). W sesji bierze udział cały zespół, tak aby każdy mógł wyrazić swoją opinię. Niezbędna jest też obecność Właściciela Produktu (np. Product Owner w metodzie SCRUM), który ma za zadanie wytłumaczyć detale dotyczące Historyjki. Miarą oszacowania są tzw. Story Points, które wykorzystamy do określenia pracochłonności wytworzenia wymagania opisanego w Historyjce Użytkownika.

Schemat sesja estymacyjnej 

 • Właściciel Produktu czyta opis Historyjki i odpowiada na pytania członków zespołu.
 • Po wyczerpaniu pytań, każdy członek zespołu przystępuje do estymacji i wybiera kartę z odpowiednią wartością.
 • Na ustalony sygnał, wszyscy uczestnicy pokazują kartę, która ukazuje na jaką wartość oszacowali daną Historyjkę.
 • Jeżeli wyniki znacznie się różnią (co się zdarza dosyć często, gdy pierwszy raz się głosuje), to uczestnicy – którzy oszacowali najniższą i najwyższą wartość – tłumaczą swoją decyzję
 • Po wysłuchaniu argumentów, głosowanie jest powtarzane.
 • Praktyka pokazuje, że po dwóch lub trzech głosowaniach udaje się osiągnąć konsensus i można przejść do odczytania kolejnej Historyjki – wówczas całą procedurę zaczynamy od nowa.

Jakie korzyści daje stosowanie tej techniki?

 • Wyeliminowanie „efektu zakotwiczenia”. Dzieje się tak dzięki zaprezentowaniu wyników estymacji jednocześnie przez wszystkich uczestników gry.
 • Sprawny przebieg sesji. Na początku zespoły muszą poznać technikę i nauczyć się jej stosowania. Po nabraniu pierwszych doświadczeń estymowanie przebiega naprawdę szybko.
 • Szacowanie przez stosowanie analogii, czyli możliwość porównywania ich wielkości w oparciu i inne, wcześniej oszacowane Historyjki.
 • W zespołach zawsze znajdziemy bardziej dociekliwych członków, którzy swoimi pytaniami pozwolą dojść do szczegółów danego wymagania, a co za tym idzie – lepiej zrozumieć Historyjkę i dokładniej ją oszacować.
 • Wielkim atutem jest zapraszanie na sesję poświęconą estymacji zespół, który faktycznie będzie wytwarzał poszczególne wymagania z Historyjek.

 

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy projektów.
 • Przedstawiciele działów biznesowych.
 • Kadra zarządzająca projektami.
 • Kierownicy zespołów projektowych.
 • Kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów.
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2 a AgilePM.
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce DSDM.
 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z DSDM.
 • Poznanie różnic w podejściach zwinnych, a podejściach klasycznych.
 • Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation.

Korzyści dla firmy:

 • Poprzez zastosowanie rozwoju iteracyjnego DSDM zapewnia większe zaangażowanie interesariuszy biznesowych w całym cyklu życia projektu. Tego typu sposób pracy może przynieść  korzyści, o których mowa w punktach poniżej.
 • Przedstawiciele biznesu mają większe możliwości wpływania na rozwój produktu i w większym stopniu czują się właścicielami produktu zarówno, gdy jest on rozwijany, jak również w trakcie prac wdrożeniowych.
 • Ustalenie priorytetów wymagań pozwala na terminowe wykonanie projektu przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanego produktu.
 • Ryzyko dostarczenia złego rozwiązania (tj. takiego, które spełnia kryteria akceptacji, ale w chwili dostarczenia nie jest już nikomu potrzebne) zostało znacznie ograniczone.
 • Wdrożenie do użytku produkcyjnego może być znacznie łatwiejsze dzięki bliskiej i efektywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło ono pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM Foundation.

Egzamin AgilePM Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów. Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku angielskim. Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy.

Szkolenie trwa 2 dni. Z końcem 2-go dnia szkoleń przewidujemy egzamin certyfikujący. 

Poznaj nasze pakiety szkoleń

Specyfikacja pakietów

Srebrny

1200

Złoty

1800

Platynowy

2100

Szkolenie
50% zniżki na powtórkę egzaminu
Bezpłatne powtórzenie zajęć na życzenie
100% zniżki na powtórkę egzaminu
Voucher zniżkowy na inne szkolenia
Materiały w wersji elektronicznej
 
Wybrany pakiet:
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane