do góry

ITIL® Intermediate – ścieżka Lifecycle modules – Service Transition (ST) – szkolenie akredytowane

Termin:

22.06.2016 - 24.06.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 2600

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2600 zł

Cena egzaminu Intermediate: 900 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

Ten 3-dniowy kurs zapoznaje uczestników z ogólną koncepcją, procesami, zasadami i metodami związanymi z fazą Service Transition w cyklu Service Lifecycle. Kurs obejmuje zarządzanie oraz kontrolę działań i technik w ramach etapu Service Transition. Pozwala uczestnikom szkolenia zapoznać się ze szczegółami wdrażania nowych rozwiązań i modernizację rozwiązań istniejących. Kurs ten zaprojektowany jest w oparciu o scenariusz, zapewniający naukę podstawowych dyscyplin związanych z najlepszymi praktykami ITIL i przygotowuje kursantów do pomyślnego ukończenia egzaminu.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Zarządzanie usługami w praktyce

3. Zasady fazy Przekazanie

4. Procesy fazy Przekazanie

a. Planowanie i wsparcie w fazie Przekazanie

b. Zarządzanie zmianami

c. Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług

d. Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami

e. Walidacja i testowanie usług

f. Ocena zmian

g. Zarządzanie wiedzą

5. Zarządzanie ludźmi w fazie Przekazanie

6. Organizacja przekazania usług

7. Wyzwania technologiczne

8. Realizacja przekazania usług

9. Wyzwania, zagrożenia i czynniki sukcesu

10. Dodatkowe tematy:

a. Rodzaje aktywów

b. Ocena i zarządzanie ryzykiem

Adresaci szkolenia

Osoby zainteresowane kursem powinny posiadać:

 • Certyfikat ITIL Foundation
 • Podstawowe umiejętności i wiedze w zakresie IT, oraz minimum 2 letnie doświadczenie

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu kursu uczestnik posiądzie następujące kompetencje:

 •  Zrozumienie celów i zasad zarządzania Service Transition w praktyce
 •  Zrozumienie w jaki sposób procesy te wpływają na pozostałe procesy ze ścieżki Service Lifecycle
 •  Znajomość działań, metod i funkcji stosowanych w każdym z procesów Service Transition
 •  Pozna role i obowiązki w ramach Service Transition oraz działania i funkcje stosowane w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej
 •  Umiejętność pomiaru wydajności Service Transition
 •  Zrozumienie wymogów technologicznych i wdrożeniowych w ramach Service Transition
 •  Wyzwania, krytyczne czynniki sukcesu i ryzyka związane z Service Transition

Certyfikacja

 • Aby przystąpić do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu ITIL Lifecycle Stream Service Transition wydawane przez akredytowaną jednostkę szkoleniową.
 • Zaleca się, aby kandydaci przystępujący do egzaminu poświęcili przed nim co najmniej 21 godzin nauki indywidualnej z sylabusem oraz podręcznikiem ServiceTransition
 • Egzamin składa się z 8 pytań bazujących na scenariuszu.
 • Egzamin trwa maksymalnie 90 minut. Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty czas trwania egzaminu wydłużony jest do 120 minut. Istnieje możliwość korzystania ze słownika.
 • Każde pytanie ma 4 możliwe warianty odpowiedzi, z których jedna jest warta 5 punktów, kolejna jest warta 3 punkty, następna 1 punkt, Jedna z pośród proponowanych odpowiedzi jest błędna, a jej wybór nie daje żadnego punktu.
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 28 na 40 punktów lub 70% poprawnych odpowiedzi.
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane