do góry

ITIL® Intermediate – ścieżka Lifecycle modules – Service Transition (ST) – szkolenie akredytowane

Termin:

07.12.2016 - 09.12.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 2600

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2600 zł

Cena egzaminu Intermediate: 900 zł

PDU: 21

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Zarządzanie usługami w praktyce
 3. Zasady fazy Przekazanie
 4. Procesy fazy Przekazanie
  • Planowanie i wsparcie w fazie Przekazanie
  • Zarządzanie zmianami
  • Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług
  • Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami
  • Walidacja i testowanie usług
  • Ocena zmian
  • Zarządzanie wiedzą
 5. Zarządzanie ludźmi w fazie Przekazanie
 6. Organizacja przekazania usług
 7. Wyzwania technologiczne
 8. Realizacja przekazania usług
 9. Wyzwania, zagrożenia i czynniki sukcesu
 10. Dodatkowe tematy:
  • Rodzaje aktywów
  • Ocena i zarządzanie ryzykiem

Adresaci szkolenia

 • posiadaczy certyfikat ITIL® Foundation,
 • podstawowe umiejętności i wiedzę w zakresie IT oraz minimum 2 letnie doświadczenie w tej materii,
 • profesjonaliści IT pełniący role związane ze strategicznym planowaniem, realizacją i kontrolą w ramach modelu biznesowego opartego na usłudze.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 •  zrozumienie celów i zasad zarządzania Service Transition w praktyce,
 •  zrozumienie w jaki sposób procesy te wpływają na pozostałe procesy ze ścieżki Service Lifecycle,
 •  znajomość działań, metod i funkcji stosowanych w każdym z procesów Service Transition,
 •  pozna role i obowiązki w ramach Service Transition oraz działania i funkcje stosowane w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej,
 •  umiejętność pomiaru wydajności Service Transition,
 •  zrozumienie wymogów technologicznych i wdrożeniowych w ramach Service Transition,
 •  poznanie wyzwań, krytycznych czynników sukcesu i ryzyka związane z Service Transition.

Certyfikacja

Egzamin ITIL® Lifecycle Service Transition

Aby przystąpić do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu ITIL Lifecycle Stream Service Transition wydawane przez akredytowaną jednostkę szkoleniową. Zaleca się, aby kandydaci przystępujący do egzaminu poświęcili przed nim co najmniej 21 godzin nauki indywidualnej z sylabusem oraz podręcznikiem Service Transition. Przebieg egzaminu:

 • egzamin składa się z 8 pytań bazujących na scenariuszu,
 • egzamin trwa maksymalnie 90 minut. Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty czas trwania egzaminu wydłużony jest do 120 minut. Istnieje możliwość korzystania ze słownika;
 • każde pytanie ma 4 możliwe warianty odpowiedzi, z których jedna jest warta 5 punktów, kolejna jest warta 3 punkty, następna 1 punkt. Jedna z pośród proponowanych odpowiedzi jest błędna, a jej wybór nie daje żadnego punktu;
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 28 na 40 punktów lub 70% poprawnych odpowiedzi.

Poniżej schemat certyfikacji ITIL wraz z punktami za zdany egzamin

ITIL schemat cert
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane