do góry

ITIL® Intermediate – Lifecycle modules – Service Strategy (SS) – szkolenie akredytowane

Termin:

16.01.2017 - 18.01.2017

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 2600

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2600 zł

Cena egzaminu Intermediate: 900 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

Ten 3-dniowy kurs zapoznaje uczniów z ogólną koncepcją, procesami, zasadami i metodami związanymi z fazą Service Strategy ze ścieżki Service Lifecycle. Kurs obejmuje zarządzanie oraz kontrolę działań i technik w ramach etapu Service Strategy. Kurs ten zaprojektowany jest w oparciu o scenariusz, zapewniający uczenie podstawowych dyscyplin związanych z najlepszymi praktykami ITIL i przygotowuje kursantów do pomyślnego ukończenia egzaminu na etapie Service Strategy.

Program szkolenia

 1. Introduction
 2. Service management as a practice
 3. Service strategy principles
 4. Service strategy processes:
  • Strategy management for IT services
  • Service portfolio management
  • Financial management for IT services
  • Demand management
  • Business relationship management
 5. Service strategy, governance, architecture and ITSM implementation strategies
 6. Organizing for service strategy
 7. Technology consideration
 8. Implementing service strategy
 9. Challenges, risks and critical success factors
 10. Additional topics:
  • Types of assets
  • Service strategy and the cloud

 

Adresaci szkolenia

Osoby zainteresowane kursem powinny posiadać:

 • Certyfikat ITIL Foundation
 • Podstawowe umiejętności i wiedzę w zakresie IT oraz  minimum 2 letnie doświadczenie

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika: 

 • zrozumienie celów i zasad zarządzania usługami w fazie Service Strategy,
 • zrozumienie, w jaki sposób procesy te wpływają na pozostałe procesy ze ścieżki Service Lifecycle,
 • znajomość działań, metod i funkcji stosowanych w każdym z procesów Service Strategy,
 • poznanie ról  i obowiązków w ramach Service Strategy oraz działania i funkcje stosowane w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej,
 • umiejętność pomiaru wydajności Service Strategy,
 • zrozumienie istotnego znaczenia IT Security oraz wsparcia jakie zapewnia dla Service Strategy,
 • wyzwania, krytyczne czynniki sukcesu i ryzyka związane z Service Strategy.

Certyfikacja

Sugestie i zasady związane z egzaminem:

 • aby przystąpić do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu ITIL Lifecycle Stream Service Strategy wydawane przez akredytowaną jednostkę szkoleniową,
 • zaleca się, aby kandydaci przystępujący do egzaminu poświęcili przed nim co najmniej 21 godzin nauki indywidualnej z sylabusem oraz podręcznikiem Service Strategy,
 • program nauczania dostępny jest:

http://www.itilofficialsite.com/Qualifications/ITILQualificationLevels/ITILIntermediateLevel.aspx

 • egzamin składa się z 8 pytań bazujących na scenariuszu,
 • egzamin trwa maksymalnie 90 minut. Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty czas trwania egzaminu wydłużony jest do 120 minut. Istnieje możliwość korzystania ze słownika,
 • każde pytanie ma 4 możliwe warianty odpowiedzi, z których jedna jest warta 5 punktów, kolejna jest warta 3 punkty, następna 1 punkt, Jedna z pośród proponowanych odpowiedzi jest błędna, a jej wybór nie daje żadnego punktu,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 28 na 40 punktów lub 70% poprawnych odpowiedzi.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu ITIL® Lifecycle Service Strategy, uczestnik otrzymuje 3 punkty w systemie ITIL.


Poniżej schemat certyfikacji ITIL wraz z punktami za zdany egzamin

ITIL schemat cert

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane