do góry

ITIL® Intermediate – ścieżka Lifecycle modules – Service Design (SD) – szkolenie akredytowane

Termin:

28.11.2016 - 30.11.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 2600

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2600 zł

Cena egzaminu Intermediate: 900 zł

PDU: 21

Program szkolenia

Dzień 1:

 1. Introduction & Introduction to SD
 2. Service Design Principles
 3. Homework (review of day’s material)

Dzień 2:

 1. Service Design Principles
 2. Homework (review of day’s material)

Dzień 3:

 1. Service Design Technology Related Activities
 2. Organizing for Service Design
 3. Consideration of Technology
 4. Implementation and improvement of Service Design
 5. Exam Preparation/Mock Exam
 6. Exam

Adresaci szkolenia

Osoby zainteresowane kursem powinny posiadać:

 • Certyfikat ITIL® Foundation
 • Podstawowe umiejętności i wiedzę w zakresie IT oraz minimum 2-letnie doświadczenie związanej z IT

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • zrozumienie celów i zasad zarządzania usługami, oraz projektowania usług w praktyce,
 • zrozumienie, w jaki sposób procesy te wpływają na inne procesy ze ścieżki Service Lifecycle.
 • znajomość działań, metod i funkcji stosowanych w każdym z procesów Service Design,
 • poznanie roli  i obowiązków w ramach usług projektowych oraz działania i funkcje stosowane w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej,
 • umiejętność pomiaru wydajności Service Design,
 • zrozumienie istotnego znaczenia IT Security oraz wsparcia jakie zapewnia dla Service Design,
 • wyzwania, krytyczne czynniki sukcesu i ryzyka związane z Service Design.

Certyfikacja

Sugestie i zasady związane z egzaminem:

 • aby przystąpić do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu Service Design Lifecycle stream wydawane przez akredytowaną jednostkę szkoleniową,
 • zaleca się, aby kandydaci przystępujący do egzaminu poświęcili przed nim co najmniej 21 godzin nauki indywidualnej z sylabusem oraz podręcznikiem Service Design,
 • egzamin składa się z 8 pytań bazujących na scenariuszu,
 • egzamin trwa maksymalnie 90 minut. Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty czas trwania egzaminu wydłużony jest do 120 minut. Istnieje możliwość korzystania ze słownika;
 • każde pytanie ma 4 możliwe warianty odpowiedzi, z których jedna jest warta 5 punktów, kolejna jest warta 3 punkty, następna 1 punkt. Jedna z pośród proponowanych odpowiedzi jest błędna, a jej wybór nie daje żadnego punktu;
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 28 na 40 punktów lub 70% poprawnych odpowiedzi,
 • po pomyślnym zdaniu egzaminu ITIL Lifecycle Service Design, uczestnik otrzymuje  3 punkty w systemie.

Poniżej schemat certyfikacji ITIL wraz z punktami za zdany egzaminITIL schemat cert

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane