do góry

ITIL® Intermediate – ścieżka Lifecycle modules – Continual Service Improvement (CSI) – szkolenie akredytowane

Termin:

19.10.2016 - 21.10.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 2600

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2600 zł

Cena egzaminu Intermediate: 900 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

Ten 3-dniowy kurs zapoznaje uczestników z ogólną koncepcją, procesami, zasadami i metodami związanymi z fazą Continual Service Improvement w cyklu Service Lifecycle. Kurs obejmuje zarządzanie oraz kontrolę działań i technik w ramach etapu Continual Service Improvement. Kurs ten zaprojektowany jest w oparciu o scenariusz, zapewniający naukę podstawowych dyscyplin związanych z najlepszymi praktykami ITIL® i przygotowuje kursantów do pomyślnego ukończenia egzaminu.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Zarządzanie usługami w praktyce
 3. Zasady fazy Ustawiczne Doskonalenie Usług
 4. Procesy fazy Ustawiczne Doskonalenie Usług
 5. Proces poprawy siedem kroków
 6. Metody i techniki fazy Ustawiczne Doskonalenie Usług
 7. Organizowanie w fazie Ustawiczne Doskonalenie Usług
 8. Wyzwania technologiczne
 9. Realizacja Ustawicznego Doskonalenia Usług
 10. Wyzwania, zagrożenia i czynniki sukcesu
 11. Dodatkowe tematy:
  1. Przykład rejestru Ustawicznego Doskonalenia
  2. Ocena i zarządzanie ryzykiem

Adresaci szkolenia

Osoby zainteresowane kursem powinny posiadać:

 •  Certyfikat ITIL® Foundation
 •  Podstawowe umiejętności i wiedze w zakresie IT, oraz minimum 2 letnie doświadczenie

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu kursu uczestnik posiądzie następujące kompetencje:

 •  zrozumienie celów i zasad zarządzania Continual Service Improvement w praktyce,
 •  zrozumienie w jaki sposób procesy te wpływają na pozostałe procesy ze ścieżki Service Lifecycle,
 •  znajomość działań, metod i funkcji stosowanych w każdym z procesów Service Operation,
 •  pozna role i obowiązki w ramach Continual Service Improvement oraz działania i funkcje stosowane w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej,
 •  umiejętność pomiaru wydajności Continual Service Improvement,
 •  zrozumienie wymogów technologicznych i wdrożeniowych w ramach Continual Service.

Certyfikacja

Zaliczenie:

 • aby przystąpić do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu ITIL® Lifecycle Stream Continual Service Improvement wydawane przez akredytowaną jednostkę szkoleniową,
 • zaleca się, aby kandydaci przystępujący do egzaminu poświęcili przed nim co najmniej 21 godzin nauki indywidualnej z sylabusem oraz podręcznikiem Continual Service Improvement,
 • egzamin składa się z 8 pytań bazujących na scenariuszu,
 • egzamin trwa maksymalnie 90 minut. Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty czas trwania egzaminu wydłużony jest do 120 minut. Istnieje możliwość korzystania ze słownika,
 • każde pytanie ma 4 możliwe warianty odpowiedzi, z których jedna jest warta 5 punktów, kolejna jest warta 3 punkty, następna 1 punkt. Jedna z pośród proponowanych odpowiedzi jest błędna, a jej wybór nie daje żadnego punktu;
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 28 na 40 punktów lub 70% poprawnych odpowiedzi,
 • po pomyślnym zdaniu egzaminu ITIL Lifecycle Continual Service Improvement, uczestnik otrzymuje 3 punkty w systemie ITIL.

Poniżej schemat certyfikacji ITIL wraz z punktami za zdany egzamin

ITIL schemat cert
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane