do góry

ITIL® Intermediate – ścieżka Lifecycle modules – Continual Service Improvement (CSI) – szkolenie akredytowane

Termin:

01.06.2016 - 03.06.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 2600

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2600 zł

Cena egzaminu Intermediate: 900 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

Ten 3-dniowy kurs zapoznaje uczestników z ogólną koncepcją, procesami, zasadami i metodami związanymi z fazą Continual Service Improvement w cyklu Service Lifecycle. Kurs obejmuje zarządzanie oraz kontrolę działań i technik w ramach etapu Continual Service Improvement. Kurs ten zaprojektowany jest w oparciu o scenariusz, zapewniający naukę podstawowych dyscyplin związanych z najlepszymi praktykami ITIL i przygotowuje kursantów do pomyślnego ukończenia egzaminu.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Zarządzanie usługami w praktyce
 3. Zasady fazy Ustawiczne Doskonalenie Usług
 4. Procesy fazy Ustawiczne Doskonalenie Usług
 5. Proces poprawy siedem kroków
 6. Metody i techniki fazy Ustawiczne Doskonalenie Usług
 7. Organizowanie w fazie Ustawiczne Doskonalenie Usług
 8. Wyzwania technologiczne
 9. Realizacja Ustawicznego Doskonalenia Usług
 10. Wyzwania, zagrożenia i czynniki sukcesu
 11. Dodatkowe tematy:
  1. Przykład rejestru Ustawicznego Doskonalenia
  2. Ocena i zarządzanie ryzykiem

Adresaci szkolenia

Osoby zainteresowane kursem powinny posiadać:

 •  Certyfikat ITIL Foundation
 •  Podstawowe umiejętności i wiedze w zakresie IT, oraz minimum 2 letnie doświadczenie

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu kursu uczestnik posiądzie następujące kompetencje:

 •  Zrozumienie celów i zasad zarządzania Continual Service Improvement w praktyce
 •  Zrozumienie w jaki sposób procesy te wpływają na pozostałe procesy ze ścieżki Service Lifecycle
 •  Znajomość działań, metod i funkcji stosowanych w każdym z procesów Service Operation
 •  Pozna role i obowiązki w ramach Continual Service Improvement oraz działania i funkcje stosowane w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej
 •  Umiejętność pomiaru wydajności Continual Service Improvement
 •  Zrozumienie wymogów technologicznych i wdrożeniowych w ramach Continual Service

Certyfikacja

Zaliczenie:

 • Aby przystąpić do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu ITIL Lifecycle Stream Continual Service Improvement wydawane przez akredytowaną jednostkę szkoleniową.
 • Zaleca się, aby kandydaci przystępujący do egzaminu poświęcili przed nim co najmniej 21 godzin nauki indywidualnej z sylabusem oraz podręcznikiem Continual Service Improvement
 • Egzamin składa się z 8 pytań bazujących na scenariuszu.
 • Egzamin trwa maksymalnie 90 minut. Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty czas trwania egzaminu wydłużony jest do 120 minut. Istnieje możliwość korzystania ze słownika.
 • Każde pytanie ma 4 możliwe warianty odpowiedzi, z których jedna jest warta 5 punktów, kolejna jest warta 3 punkty, następna 1 punkt, Jedna z pośród proponowanych odpowiedzi jest błędna, a jej wybór nie daje żadnego punktu.
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 28 na 40 punktów lub 70% poprawnych odpowiedzi.
 •  Po pomyślnym zdaniu egzaminu ITIL Lifecycle Continual Service Improvement, uczestnik otrzymuje 3 punkty w systemie ITIL.
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane