do góry

ITIL® Intermediate – ścieżka Capability modules – Release, Control and Validation Capability – szkolenie akredytowane

Termin:

14.03.2016 - 18.03.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 3800

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia: 3800 zł

Cena egzaminu Intermediate: 900 zł

PDU: 28

Opis szkolenia

To 4-dniowe szkolenie zapoznaje uczestników z praktycznymi aspektami cyklu życia usługi oraz procesami związanymi z wydaniem, kontrolą i walidacją usług IT. Główny nacisk położony jest na procesy eksploatacji usług, ich aktywności, metody wspierania i podejścia do ich realizacji w praktyce. Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom szkolenia posiadającym certyfikat ITIL® Foundation zdobycie praktycznych umiejętności miedzy innymi związanych z wprowadzaniem nowych lub zmienionych usług do eksploatacji, zarządzania komponentami usług i konfiguracją. Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem licznych przykładów, studiów przypadku z życia codziennego z aktywnym udziałem kursantów i przygotowuje uczestników do pomyślnego zdania egzaminu.

Program szkolenia

Day 1

 1. Service Transition
 2. Change Management
 3. Service Asset & Configuration Management
 4. Homework

Day 2

 1. Release & Deployment Management
 2. Service Validation and Testing
 3. Homework

Day 3

 1. Request Fulfillment
 2. Change Evaluation
 3. Homework

Day 4

 1. Knowledge Management
 2. Technology & Implementa-tion Considerations
 3. Homework

Day 5: Exam

Adresaci szkolenia

Osoby zainteresowane kursem powinny:

 • posiadać Certyfikat ITIL Foundation;
 • 2–4 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu usługami informatycznymi;
 • znać najważniejszych publikacji z zakresu ITIL Service Lifecycle.

Korzyści ze szkolenia

Po zakończonym szkoleniu kursant posiądzie następujące kompetencje:

 • zrozumienie celów oraz zasad zarządzania usługami w praktyce;
 • znajomość istotnej roli wsparcia procesów wydania, kontroli i walidacji w zakresie świadczeniu usług i zrozumienie, w jaki sposób procesy te wpływają na inne procesy Service Lifecycle;
 • znajomość działań, metod i funkcji stosowanych w każdym z procesów wydania, kontroli i walidacji;
 • umiejętność stosowania procesów, działań i funkcji w celu osiągnięcia efektywności i wydajności doskonałości operacyjnej
 • zrozumienie istotnego znaczenia IT Security oraz wsparcia jakie zapewnia dla Release, Control and Validation Capability
 • zrozumienie wymogów technologicznych i wdrożeniowych w ramach Release, Control and Validation Capability
 • wyzwania, kluczowe czynniki sukcesu oraz ryzyka związanego ze wsparciem Release, Control and Validation Capability

Certyfikacja

 • Aby przystąpić do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu Operational Support & Analysis Capability wydawane przez akredytowaną jednostkę szkoleniową (Accredited Training Provider);
 • Zaleca się aby kandydaci przystępujący do egzaminu poświęcili przed nim co najmniej 12 godzin nauki indywidualnej z sylabusem oraz podręcznikiem Service Operation;
 • Sylabus dostępny jest na stronie:

http://www.itil-officialsite.com/Qualifications/ITILQualificationLevels/ITILIntermediateLevel.aspx

 • Egzamin składa się z ośmiu pytań bazujących na scenariuszu. Każde pytanie ma cztery możliwe warianty odpowiedzi. W każdym pytaniu najbardziej wartościowa z odpowiedzi warta jest 5 punktów, kolejna 3 punkty, następna 1 punkt. Jedna z pośród proponowanych odpowiedzi jest błędna, a jej wybór nie daje żadnego punktu.
 • Egzamin trwa maksymalnie 90 minut. Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty czas trwania egzaminu wydłużony jest do 120 minut. Istnieje możliwość korzystania ze słownika.
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 28 na 40 punktów lub 70% poprawnych odpowiedzi.
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane