do góry

ITIL® Intermediate – ścieżka Capability modules – Planning Protection and Optimization Capability – szkolenie akredytowane

Termin:

12.04.2016 - 15.04.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 3800

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia: 3800 zł

Cena egzaminu Intermediate: 900 zł

PDU: 28

Program szkolenia

Day 1

 1. Introduction
 2. Capacity Management
 3. Availability Management

Day 2

 1. Availability Management
 2. IT Service Continuity Management

Day 3

 1. Information SecurityManagement
 2. Demand Management

Day 4

 1. Roles and Responsabilities
 2. Technology & ImplementationConsiderations
 3. Exam Preparation/Mock Exam

Day 5: Exam

Adresaci szkolenia

Osoby zainteresowane kursem powinny:

 • posiadać certyfikat ITIL Foundation,
 • 2–4 lata doświadczenia zawodowego w zarządzaniu usługami informatycznymi,
 • znajomość najważniejszych publikacji z zakresu ITIL Service .

Korzyści ze szkolenia

Po zakończeniu tego kursu, uczestnik nabywa następujące kompetencje:

 • rozumienie zarządzania usługami w praktyce oraz wiedza jak procesy planowania i optymalizacji wspierają cykl życia usługi;
 • poznanie istotnej roli planowania i optymalizacji w świadczeniu usług oraz zrozumienie jak wewnętrzne procesy oddziaływają na procesy cyklu życia usługi;
 • poznanie działań, metod i funkcji stosowanych w każdym procesie w ramach planowania i optymalizacji;
 • zastosowanie procesów, działań i funkcji zabezpieczenia planowania i optymalizacji działań w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej;
 • umiejętność pomiaru wydajności planowania i optymalizacji;
 • zrozumienie wymagań technologicznych i wdrożeniowych wspierających planowanie i optymalizację;
 • poznanie wyzwań, czynników sukcesu oraz ryzyka związanego z ochroną planowania i optymalizacją.

Certyfikacja

 • Aby przystąpić do egzaminu wymagane jest posiadanie certyfikatu ITIL Foundation oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu Operational Support & Analysis Capability wydawane przez akredytowaną jednostkę szkoleniową (Accredited Training Provider);
 • Zaleca się aby kandydaci przystępujący do egzaminu poświęcili przed nim co najmniej 12 godzin nauki indywidualnej z sylabusem oraz podręcznikiem Service Operation;
 • Sylabus dostępny jest na stronie:

http://www.itil-officialsite.com/Qualifications/ITILQualificationLevels/ITILIntermediateLevel.aspx

 • Egzamin składa się z ośmiu pytań bazujących na scenariuszu. Każde pytanie ma cztery możliwe warianty odpowiedzi. W każdym pytaniu najbardziej wartościowa z odpowiedzi warta jest 5 punktów, kolejna 3 punkty, następna 1 punkt. Jedna z pośród proponowanych odpowiedzi jest błędna, a jej wybór nie daje żadnego punktu.
 • Egzamin trwa maksymalnie 90 minut. Dla osób zdających egzamin w języku innym niż ojczysty czas trwania egzaminu wydłużony jest do 120 minut. Istnieje możliwość korzystania ze słownika.
 • Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 28 na 40 punktów lub 70% poprawnych odpowiedzi.
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane