do góry

ITIL® HELP DESK

Termin:

16.06.2016 - 17.06.2015

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 800

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 800 zł

PDU: 14

Opis szkolenia

Szkolenie ITIL® Helpdesk dostarczy podstawowej wiedzy na temat roli i zasad działania oraz  organizacji  Helpdesk, Przedstawione zostaną działania realizowane przez linie obsługi Helpdesku i wpisywanie się ich w inne aktywności organizacji IT, która chce stosować dobre praktyki zarządzania usługami ITIL®.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi pojęciami  ITIL® odnośnie eksploatacji usług i funkcji Serwisdesk / Helpdesk, strukturą podejścia ITIL® do wsparcia użytkowników/klientów.

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładu oraz ćwiczenia. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie
 2. Podejście ITIL® do  wsparcia
 3. Rola Helpdesk /Serwisdesk
 4. Organizacja Helpdesk / Serwisdesk
 5. Pierwsza linia wsparcia
 6. Druga linia wsparcia
 7. Podsumowanie

Adresaci szkolenia

 • kadra zarządzająca i pracownicy działów IT
 • kierownicy i pracownicy wsparcia (Servicedesk)
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT
 • osoby planujące karierę zawodową w obszarze wsparcia / Helpdesk / Serwisdesk pragnące poznać podejście spójne z ITIL®
 • kadra zarządzająca i pracownicy, pragnący poznać jak ITIL® najpopularniejsze i sprawdzone podejście do zarządzania usługami definiuje funkcję wsparcia, która coraz częściej wykorzystywana jest także w procesach biznesowych poza IT (np. HR, Administracja)

Korzyści ze szkolenia

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • będzie posiadał wiedzę na temat genezy i roli Helpdesk / Serwisdesk zgodnie z ITIL
 • pozna zasady działania Helpdesk / Serwisdesk na poszczególnych poziomach
 • zrozumie co powoduje, że funkcja Helpdesk / Serwisdesk jest jednym z pierwszych obszarów zastosowania dobrych praktyk ITIL w organizacjach zarówno komercyjnych jak i publicznych
 • będzie rozumiał jakimi narzędziami powinien dysponować Helpdesk /Serwisdesk do efektywnego świadczenia wsparcia
 • pozna terminy ITIL związane z funkcjonowaniem Helpdesk /Serwisdesk
Forma prawna:

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane