do góry

ITIL® Intermediate – ścieżka Lifecycle modules – Service Operation (SO) – szkolenie akredytowane – edycja weekendowa

Termin:

23.07.2016 - 30.07.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 2600

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2600 zł

Cena egzaminu Intermediate: 900 zł

PDU: 21

Program szkolenia

 1. Introduction
 2. Service management as a practice
 3. Service operation principles
 4. Service operation processes:
  • Event management
  • Incident management
  • Request fulfilment
  • Problem management
  • Access management
 5. Common service operation activities
 6. Organizing for service operation
 7. Technology consideration
 8. Implementing service operation
 9. Challenges, risks and critical success factors
 10. Additional topics:
  • Communication in service operation
  • Problem analysis by Kepner and Tregoe
  • Ishikawa diagrams
  • Pareto analysis
  • Risk assessment and management

Adresaci szkolenia

 • kadra zarządzająca i pracownicy działów IT,
 • kierownicy i pracownicy wsparcia (Servicedesk),
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani pogłębieniem wiedzy z zakresu metodyki ITIL,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatów na poziomie ITIL® Intermediate.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 •  zrozumie cele i zasady zarządzania Service Operation w praktyce,
 •  zrozumie, w jaki sposób procesy te wpływają na pozostałe procesy ze ścieżki Service Lifecycle,
 •  pozna działania, metody i funkcje stosowanych w każdym z procesów Service Operation,
 •  poznanie roli i obowiązków w ramach Service Operation oraz działania i funkcje stosowane w celu  osiągnięcia doskonałości operacyjnej,
 •  pozna umiejętność pomiaru wydajności Service Operation,
 •  zrozumie wymogi technologicznych i wdrożeniowych w ramach Service Operation,
 •  zrozumie wyzwania, krytyczne czynniki sukcesu i ryzyka związane z Service Transition.

Korzyści dla firmy:

 • stosowanie metodyki ITIL® pozwala na redukcję kosztów (do zarządzania IT podchodzimy jak do zarządzania biznesem),
 • lepsze zarządzanie jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji),
 • zwiększenie produktywności (w wyniku poprawy zagospodarowania zasobów i organizacji pracy),
 • uporządkowanie organizacji (dzięki ustaleniu ról i odpowiedzialności),
 • usprawnienie komunikacji (na co wpływa spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji),
 • poprawa relacji z klientem (dzięki skupieniu uwagi na korzyściach dla biznesu, również w przypadku wewnętrznych działów IT).

Certyfikacja

Part_2Po prawej znajduje się drzewo certyfikacji, które przedstawia hierarchię zależności różnych poziomów wiedzy z zakresu ITIL oraz miejsce niniejszego szkolenia w kontekście pozostałych szkoleń z zakresu ITIL.

Sugestie i zasady związane z egzaminem:

 • egzaminy ITIL® Intermediate składają się z 8 pytań,
 • egzamin Intermediate zawiera arkusz pytań i arkusz scenariuszy,
 • każde z pytań dotyczy scenariusza i z danym scenariuszem należy się zapoznać przed przeczytaniem pytania,
 • w arkuszu pytań, do każdego z pytań podane są 4 odpowiedzi i zdający musi zdecydować, która z proponowanych odpowiedzi jest właściwa,
 • system oceny (punktacji) jest inny niż w przypadku egzaminu ITIL® Foundation. Za wskazanie najlepszej odpowiedzi przyznawanych jest 5 punktów, za drugą dobrą odpowiedź 3 punkty, za trzecią dobrą 1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową 0 punktów,
 • maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać na takim egzaminie to 40 punktów (wskazanie najlepszej odpowiedzi za 5 punktów na każde z 8 pytań) niemniej do zdania wystarczy 28 punktów (70%);
 • egzaminy przeprowadzane są wyłącznie w języku angielskim,
 • uczestnicy mogą korzystać jedynie z pomocy słowników. Innych książek, w szczególności tych z biblioteki ITIL Core oraz innych pomocy (np. laptopów, telefonów komórkowych) nie można używać.
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane