do góry

ITIL® Foundation – szkolenie akredytowane

Termin:

16.11.2016 - 18.11.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1200 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena podręcznika: 80 zł

PDU: 21

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do metodyki ITIL®
 2. Zarządzanie usługami
 3. Cykl życia usługi
 4. Strategia usługi
 5. Projektowanie usługi
 6. Przekazanie usługi
 7. Eksploatacja usługi
 8. Ustawiczne doskonalenie usługi
 9. Zakończenie szkolenia
 10. Egzamin ITIL® Foundation

Adresaci szkolenia

 • kadra zarządzająca i pracownicy działów IT,
 • kierownicy i pracownicy wsparcia (Servicedesk),
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem i stosowaniem metodyki ITIL w praktyce,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu ITIL® Foundation.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • zdobycie wiedzy na temat procesów, relacji, korzyści i wyzwań w metodyce ITIL®,
 • zdobycie wiedzy na temat tego, jak wygląda Cykl Życia Usługi (Service Lifecycle), na którym opiera się funkcjonowanie biblioteki ITIL®,
 • zrozumienie modelu procesowego, który wpływa na przekształcenie organizacji IT w dobrze zarządzaną jednostkę,
 • zapoznanie się z  podstawowymi definicjami oraz standardowym słownictwem z zakresu tematyki ITIL®,
 • bardzo dobre przygotowanie do certyfikowanego egzaminu ITIL® Foundation.

Korzyści dla firmy:

 • stosowanie metodyki ITIL® pozwala na redukcję kosztów (do zarządzania IT podchodzimy, jak do zarządzania biznesem),
 • lepsze zarządzanie jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji),
 • zwiększenie produktywności (w wyniku poprawy zagospodarowania zasobów i organizacji pracy),
 • uporządkowanie organizacji (dzięki ustaleniu ról i odpowiedzialności),
 • usprawnienie komunikacji (na co wpływa spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji),
 • poprawa relacji z klientem (dzięki skupieniu uwagi na korzyściach dla biznesu, również w przypadku wewnętrznych działów IT).

Certyfikacja

Przebieg egzaminu:

 • egzamin ITIL® Foundation trwa 60 minut i ma formę pisemną,
 • składa się z 40 pytań i do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa;
 • za każdą poprawną odpowiedź, zdający otrzymuje 1 punkt;
 • maksymalnie można uzyskać 40 punktów,
 • aby zdać egzamin należy odpowiedzieć prawidłowo na przynajmniej 26 pytań (65%),
 • nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi, a wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie,
 • zgodnie z regulaminem egzaminu nie wolno używać jakichkolwiek materiałów pomocniczych, środków łączności jak również nie wolno konsultować się z innymi zdającymi.

Posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation oznacza uzyskanie dokumentu o istotnej wartości. Certyfikat jest rozpoznawalny na całym świecie i potwierdza wartość kompetencji osoby, która taki certyfikat zdobędzie.


Poniżej schemat certyfikacji ITIL wraz z punktami za zdany egzamin

ITIL schemat cert

Poznaj nasze pakiety szkoleń

Specyfikacja pakietów

Srebrny

1200

Złoty

1700

Platynowy

2000

Szkolenie
50% zniżki na powtórkę egzaminu
100% zniżki na powtórkę egzaminu
Bezpłatne powtórzenie zajęć na życzenie
Voucher zniżkowy na inne szkolenia
Materiały w wersji elektronicznej
 
Wybrany pakiet:
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane