do góry

ISTQB® Certified Tester – Test Manager – poziom zaawansowany

Termin:

26.09.2016 - 30.09.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 3500

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 3500 zł

Cena egzaminu Practitioner: 900 zł

PDU: 35

Opis szkolenia

Celem kursu jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy związanej z organizacją, zarządzaniem i udoskonalaniem procesu testowego.

W trakcie zajęć uczestnicy w aktywny sposób tworzą i opisują proces testowania, starając się dopasować go do ograniczeń projektowych (jakość, budżet, zasoby) oraz do metodyki wytwarzania oprogramowania.

Uczestnicy zdobędą umiejętności definiowania strategii testów, planowania przebiegu testów, zarządzania ryzykami, monitorowania przebiegu testów z wykorzystaniem użytecznych metryk i sprawdzonych metod nadzoru procesu i zespołu.

Uczestnicy poznają również najważniejsze aspekty przeglądów, zarządzania incydentami, sposoby usprawniania procesu testowania, a także techniki wykorzystywane podczas tworzenia zespołów i motywowania profesjonalnych testerów.

Szkolenie trwa 5 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie wiedzy i pogłębienie umiejętności.

Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Dostawca szkolenia, materiały oraz osoba trenera są akredytowani przez SJSI/ISTQB, a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim) i przygotowuje do egzaminu ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Test Manager w języku polskim.

Program szkolenia

 1. Proces testowania
 2. Zarządzanie testami
 3. Przeglądy (Reviews)
 4. Zarządzanie defektami
 5. Doskonalenie procesu testowania
 6. Narzędzia testowe i automatyzacja
 7. Umiejętności interpersonalne – Budowa zespołu

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są kierownicy i liderzy testów pragnących usystematyzować swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB.

Kurs przeznaczony jest dla tych, którzy są w swojej karierze testera oprogramowania w zaawansowanym punkcie i chcą iść dalej. To włącza osoby pracujące w rolach: testera, analityka testowego, inżyniera testów, konsultanta testowego, kierownika testów, testera akceptacji użytkownika oraz producenta oprogramowania.

Jest odpowiednie dla każdego, kto chce lepiej rozumieć testowanie oprogramowania, zwłaszcza z perspektywy zarządzania, organizacji i ulepszania procesu testowego.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu uczestnik:

 • jest przygotowany do pracy jako kierownik testów
 • jest przygotowany do zaplanowania i poprowadzenia testów w projektach
 • umie zarządzać procesem testowania i ludźmi ten proces realizującymi
 • ma podstawowe umiejętności dotyczące ulepszania procesu testowego
 • ma wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Test Manager

Certyfikacja

ISTQB Certified Tester Advanced Level – Test Manager (CTAL-TM) – daje kwalifikacje do roli kierownika testów. Oznacza to, że Certyfikowany Kierownik Testów włącza kompetencje technicznego testowania w zespół testowy.

Do uzyskania certyfikacji na poziomie ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Test Manager konieczne jest:

 • posiadanie certyfikatu ISTQB – Foundation Level
 • dostateczne doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania – ISTQB zaleca w tym przypadku minimum pięcioletnią praktykę, lub trzyletnią praktykę, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe.

Przebieg egzaminu:

 • egzamin ma formę pisemną
 • może być przeprowadzony w języku polskim lub angielskim (trzeba zaznaczyć przy zgłoszeniu)
 • test wielokrotnego wyboru z 4 możliwości, zawiera 65 pytań testowych
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za odpowiedź na pytanie odzwierciedla stopień trudności tego pytania. Może to być 1, 2 lub 3 punkty
 • nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi
 • maksymalna liczba punktów do uzyskania to 115 punktów – zdobycie co najmniej 75 punktów (65%) zalicza egzamin
 • czas trwania: 180 minut. W przypadku, gdy język egzaminu nie jest językiem urodzenia zdającego, do czasu trwania egzaminu jest doliczanych 25%, czyli trwa 225 minut
 • niedozwolone jest posługiwanie się jakimikolwiek pomocami (można używać słownika – w przypadku zdawania egzaminu w j. angielskim, bez żadnych w nim notatek)
 • wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie

Posiadanie certyfikatu CTAL-TM oznacza uzyskanie dokumentu o istotnej wartości. Certyfikat jest rozpoznawalny na całym świecie i potwierdza wartość kompetencji osoby, która taki certyfikat zdobędzie.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane