do góry

ISTQB® Certified Tester – poziom podstawowy

Termin:

12.12.2016 - 14.12.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1700

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1700 zł

Cena egzaminu Foundation: 800 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z testowaniem oprogramowania. Szkolenie odpowiada na pytania co jest istotą testowania oprogramowania oraz jaki jest jego wpływ na poprawę jakości oprogramowania. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawowymi technikami projektowania testów oraz z czynnościami, jakie powinny być uwzględnione w procesie testowania.

Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Dostawca szkolenia, materiały oraz osoba trenera są akredytowani przez SJSI/ISTQB, a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim) i przygotowuje do egzaminu ISTQB Certified Tester — Foundation Level w języku polskim.

Nie ma żadnych formalnych wymagań stawianych uczestnikom przed przystąpieniem do kursu.

Program szkolenia

1. Podstawy testowania

 • Dlaczego testowanie jest niezbędne?
 • Co to jest testowanie?
 • Ogólne zasady testowania
 • Prosty proces testowy:
 • Psychologia testowania
 • Kodeks etyczny

2. Testowanie w cyklu życia oprogramowania

 • Modele wytwarzania oprogramowania:
 • Poziomy testów
 • Typy i cele testów
 • Testowanie pielęgnacyjne

3. Statyczne techniki testowania

 • Techniki statyczne a proces testowania
 • Proces przeglądu:
 • Analiza statyczna przy pomocy narzędzi

4. Techniki projektowania testów

 • Proces rozwoju testów
 • Kategorie technik projektowania testów
 • Techniki oparte na specyfikacji lub czarnoskrzynkowe
 • Techniki oparte na strukturze lub białoskrzynkowe
 • Techniki oparte na doświadczeniu
 • Wybór technik testowania

5. Zarządzanie testowaniem

 • Organizacja testów
 • Planowanie i szacowanie testów

6. Planowanie i szacowanie testów

 • Monitorowanie postępu testów i nadzór
 • Zarządzanie konfiguracją
 • Ryzyko a testowanie
 • Zarządzanie incydentami

7. Testowanie wspierane narzędziami

 • Typy narzędzi testowych
 • Skuteczne użycie narzędzi, potencjalne korzyści i ryzyko
 • Wdrożenie narzędzi w organizacji

8. Utrwalenie materiału

9. Egzamin

Adresaci szkolenia

 • osoby zaangażowane w testowanie oprogramowania: testerzy, analitycy testów, inżynierowie testów, konsultanci testów, menedżerowie testów, testerzy akceptacyjni użytkownika oraz programiści;
 • osoby, które pragną zdobyć podstawową wiedzę w dziedzinie testowania oprogramowania: kierownicy projektów, kierownicy jakości, kierownicy tworzenia oprogramowania, analitycy biznesowi, dyrektorzy IT oraz konsultanci zarządu;
 • testerzy oprogramowania już pracujący na takim stanowisku oraz osoby planujące rozwój swojej kariery zawodowej w kierunku testowania.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnik szkolenia:

 • pozna podstawy testowania,
 • pozna techniki projektowania testów,
 • pozna podstawy zarządzania testowaniem,
 • zdobędzie wiedzę na temat umiejscowienia testów w cyklu życia oprogramowania,
 • pozna narzędzia wykorzystywane w procesie testowania,
 • pozna podstawowe definicje oraz standardowe słownictwo z zakresu tematyki testowania,
 • zdobędzie wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB Certified Tester — Foundation Level.

Certyfikacja

ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) – daje kwalifikacje do roli testera. Oznacza to, że Certyfikowany Tester wie dlaczego strukturalne procedury pracy są konieczne. Pod nadzorem Menadżera Testów, może manualnie przetwarzać testy i je dokumentować. Jest zaznajomiony z podstawowymi technikami od specyfikacji po zarządzanie testami.

Egzaminodbywa się 3-go dnia, szkolenia, ma formę pisemną i może być przeprowadzony w języku polskim lub angielskim. Jest to test jednokrotnego wyboru (z pośród czterech możliwych odpowiedzi). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt, a maksymalnie można uzyskać 40 punktów. Pytania maja równą wagę i nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi. Zawiera 40 pytań testowych, a żeby zaliczyć egzamin wymaganych jest co najmniej 26 prawidłowych odpowiedzi (65%). Egzamin trwa 60 minut, a w przypadku, gdy język egzaminu nie jest językiem urodzenia zdającego, do czasu trwania egzaminu jest doliczanych 25%, czyli trwa 75 minut. Niedozwolone jest posługiwanie się jakimikolwiek pomocami (można używać słownika – w przypadku zdawania egzaminu w j. angielskim, bez żadnych w nim notatek).

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane