do góry

ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Test Analyst

Termin:

13.02.2017 - 16.02.2017

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 2150

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2150 zł

PDU: 28

Program szkolenia

 1. Powtórka z syllabusa poziomu podstawowego ISTQB
 2.  Proces testowy
  • Wprowadzenie
  • Testowanie w cyklu życia oprogramowania
  • Planowanie, monitorowanie i kontrola testów
  • Analiza testów
  • Projektowanie testów
  • Implementacja testów
  • Wykonanie testów
  • Ocena kryteriów zakończenia i raportowanie
  • Czynności na zakończenie procesu testowego
 3. Zarządzanie testami: odpowiedzialność Analityka Testów
  • Wprowadzenie
  • Monitorowanie i kontrola postępu testów
  • Testowanie rozproszone, outsourcing i insourcing
  • Zadania Analityka Testów w testowaniu w oparciu o analizę ryzyka (ocena ryzyka i łagodzenie ryzyka)
 4. Techniki testowania
  • Wprowadzenie
  • Techniki oparte na specyfikacji
   • Podziały na klasy równoważności
   • Analiza wartości brzegowych
   • Tablice decyzyjne
   • Grafy przyczynowo-skutkowe
   • Testowanie przejść pomiędzy stanami
   • Kombinatoryczne techniki testowania
   • Testowanie w oparciu o przypadki użycia
   • Testowanie w oparciu o historię użytkownika
   • Analiza dziedzinowa
   • Łączenie technik
  • Techniki oparte na defektach
   • Użycie technik opartych na defektach
   • Taksonomia defektów
  • Techniki w oparciu o doświadczenie
   • Zgadywanie błędów
   • Testowanie w oparciu o listy kontrolne
   • Testowanie eksploracyjne
   • Wdrożenie najlepszych technik
 5.  Testowanie właściwości oprogramowania
  • Wprowadzenie
  • Atrybuty jakościowe do testowania dziedzinowego
   • Testowanie dokładności
   • Testowanie odpowiedniości
   • Testowanie interoperacyjności
   • Testowanie użyteczności
   • Testowanie dostępności
 6.  Przeglądy
  • Wprowadzenie
  • Użycie list kontrolnych w przeglądach
 7.  Zarządzanie defektami
  • Wprowadzenie
  • Kiedy defekt może być znaleziony?
  • Atrybuty zgłoszenia defektu
  • Klasyfikacja defektów
  • Analiza przyczyny podstawowej
 8.  Narzędzia testowe
  • Wprowadzenie
  • Narzędzia testowe i automatyzacja
   • Narzędzia do projektowania testów
   • Narzędzia do przygotowywania danych testowych
   • Narzędzia do automatycznego wykonywania testów
 9. Podsumowanie: powtórzenie materiału i publiczne pytania testowe

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są przede wszystkim projektanci testów pragnących usystematyzować swoją wiedzę zgodnie z wytycznymi ISTQB®. Kurs przeznaczony jest dla tych, którzy są w swojej karierze testera oprogramowania w zaawansowanym punkcie i chcą iść dalej. Szkolenie wymaga doświadczenia zawodowego i podstawowej wiedzy z zakresu testowania.

Kurs przeznaczony jest dla:

 • każdego, mającego doświadczenie na stanowisku związanym z testowaniem oprogramowania, w szczególności specjalistów zajmujących się testowaniem oprogramowania, analityków testów, analityków biznesowych oraz testerów oprogramowania;
 • każdego, kto uczestniczy w procesie zbierania i analizy wymagań, projektowaniu i wykonywaniu testów wyższych poziomów (systemowych lub akceptacyjnych);
 • każdego, kto pragnie pogłębić wiedzę z zakresu testowania oprogramowania.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika: 

 • jest przygotowany do pracy jako Analityk Testów,
 • jest przygotowany do efektywnego projektowania testów dla różnego typu oprogramowania,
 • rozumie proces testowy i wie jaka rola i jakie obowiązki związane z zarządzaniem testami spoczywają na Analityku Testów,
 • zna zagadnienia oraz wyzwania stojące przed testowaniem właściwości (atrybutów niefunkcjonalnych) oprogramowania,
 • ma wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB® Certified Tester — Advanced Level – Test Analyst.

Certyfikacja

ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Test Analyst (CTAL-TA) – daje kwalifikacje do roli analityka testów. Do uzyskania certyfikacji na poziomie ISTQB® Certified Tester — Advanced Level – Test Analyst konieczne jest:

 • posiadanie certyfikatu ISTQB® – Foundation Level
 • dostateczne doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania – ISTQB® zaleca w tym przypadku minimum pięcioletnią praktykę, lub trzyletnią praktykę, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe.

Przebieg egzaminu:

 • egzamin ma formę pisemną,
 • może być przeprowadzony w języku polskim lub angielskim (trzeba zaznaczyć przy zgłoszeniu),
 • test wielokrotnego wyboru z 4 możliwości, zawiera 60 pytań testowych,
 • liczba punktów możliwych do uzyskania za odpowiedź na pytanie odzwierciedla stopień trudności tego pytania. Może to być 1, 2 lub 3 punkty,
 • nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi,
 • maksymalna liczba punktów do uzyskania to 120 punktów – zdobycie co najmniej 78 punktów (65%) zalicza egzamin,
 • czas trwania: 180 minut. W przypadku, gdy język egzaminu nie jest językiem urodzenia zdającego, do czasu trwania egzaminu jest doliczanych 25%, czyli trwa 225 minut;
 • niedozwolone jest posługiwanie się jakimikolwiek pomocami (można używać słownika – w przypadku zdawania egzaminu w j. angielskim, bez żadnych w nim notatek);
 • wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie.

Posiadanie certyfikatu CTAL-TA oznacza uzyskanie dokumentu o istotnej wartości. Certyfikat jest rozpoznawalny na całym świecie i potwierdza wartość kompetencji osoby, która taki certyfikat zdobędzie.

Forma prawna:

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane