do góry

ISTQB® Certified Tester Advanced Level – Technical Test Analyst

Termin:

30.03.2016 - 01.04.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 2150

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2150 zł

Cena egzaminu Practitioner: 900 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

Celem kursu jest pogłębienie znajomości technik projektowania testów. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnymi technikami projektowania testów strukturalnych i będą umieli wybrać odpowiednią technikę do danej sytuacji projektowej.

Szkolenie trwa 3 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów, praktycznych przykładów oraz ćwiczeń, pozwalających na łatwiejsze przyswojenie wiedzy i pogłębienie umiejętności testerskich. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Dostawca szkolenia, materiały oraz osoba trenera są akredytowani przez SJSI/ISTQB, a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem (słownikiem oficjalnych tłumaczeń pojęć i terminów związanych z testowaniem angielsko – polskim) i przygotowuje do egzaminu ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Technical Test Analyst w języku polskim.

Wymagania stawiane uczestnikom szkolenia:

 • podstawowe doświadczenie w programowaniu,
 • podstawowa znajomość koncepcji związanych z architekturami systemów.

Program szkolenia

1. Powtórka z syllabusa poziomu podstawowego ISTQB – Przypomnienie:

 • terminów błąd, defekt, awaria;
 • zasad testowania;
 • modeli wytwarzania oprogramowania;
 • kroków prostego procesu testowego;
 • technik testowania

2. The Technical Test Analyst’s Tasks in Risk-Based Testing – Zadania Technicznego Analityka Testów w testowaniu w oparciu o ryzyko

 • Introduction – Wprowadzenie
 • Risk Identification – Identyfikacja ryzyka
 • Risk Assessment – Ocena ryzyka
 • Risk Mitigation – Łagodzenie ryzyka

3. Stucture-Based Testing – Testowanie w oparciu strukturę

 • Introduction – Wprowadzenie
 • Condition Testing – Testowanie warunków
 • Decision Condition Testing – Testowanie warunków decyzji
 • Modified Condition / Decision Coverage (MC / DC) Testing – Zmodyfikowane pokrycie warunków i decyzji (pokrycie warunków znaczących)
 • Multiple Condition Testing – Testowanie warunków wielokrotnych
 • Path Testing – Testowanie ścieżek
 • API Testing – Testowanie API
 • Selecting a Structure-Based Techniques – Wybór technik opartych o strukturę

4. Analytical Techniques – Techniki Analityczne

 • Introduction – Wprowadzenie
 • Static Analysis – Analiza statyczna
 • Dynamic Analysis – Analiza dynamiczna

5. Quality Characteristics for Technical Testing – Atrybuty jakościowe dla testowania technicznego

 • Introduction – Wstęp
 • General Planning Issues – Ogólne zagadnienia związane z planowaniem
 • Security Testing – Testowanie zabezpieczeń
 • Reliability Testing – Testowanie niezawodności
 • Performance Testing – Testowanie wydajnościowe
 • Resource Utilization – Zużycie zasobów
 • Maintainability Testing – Testowanie pielegnowalności
 • Portability Testing – Testowanie przenaszalności

7. Reviews – Przeglądy

 • Introduction – Wprowadzenie
 • Using Checklists in Reviews – Użycie list kontrolnych w przeglądach

8. Test Tools and Automation – Narzędzia testowe i automatyzacja

 • Integration and Information Interchange Between Tools – Integracja i wymiana informacji pomiędzy narzędziami
 • Defining the Test Automation Project – Definiowanie projektu automatyzacji testowania
 • Specific Test Tools – Specyficzne narzędzia testowe

9. Powtórzenie materiału – publiczne pytania testowe

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla tych, którzy są w swojej karierze testera oprogramowania na zaawansowanym etapie i chcą dalej poszerzać swoją wiedzę. To osoby pracujące w rolach:

 • testera,
 • analityka testowego,
 • inżyniera testów,
 • konsultanta testowego,
 • kierownika testów,
 • testera akceptacji użytkownika
 • producenta oprogramowania.

Szkolenie jest odpowiednie dla każdego, kto chce lepiej rozumieć testowanie oprogramowania, zwłaszcza z perspektywy technicznej.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu uczestnik:

 • jest przygotowany do pracy jako techniczny analityk testów,
 • zna szeroki zestaw technik projektowania testów strukturalnych,
 • zna podstawy technicznego testowania atrybutów jakościowych oprogramowania,
 • umie włączyć się w proces planowania testowania i ogólnie zarządzania testowaniem z punktu widzenia kompetencji technicznych,
 • ma wiedzę niezbędną do uzyskania międzynarodowego certyfikatu kompetencji w zakresie testowania oprogramowania: ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Technical Test Analyst.

Certyfikacja

ISTQB Certified Tester Advanced Level – Technical Test Analyst (CTAL-TTA) – daje kwalifikacje do roli technicznego analityka testów. Oznacza to, że Certyfikowany Techniczny Analityk Testów włącza kompetencje technicznego testowania w zespół testowy.

Do uzyskania certyfikacji na poziomie ISTQB Certified Tester — Advanced Level – Techniacal Test Analyst konieczne jest:

 • posiadanie certyfikatu ISTQB – Foundation Level,
 • dostateczne doświadczenie praktyczne – odpowiednia liczba lat doświadczenia w testowaniu lub wytwarzaniu oprogramowania – ISTQB zaleca w tym przypadku minimum pięcioletnią praktykę, lub trzyletnią praktykę, o ile towarzyszą jej ukończone studia kierunkowe.

Egzamin odbywa się po zakończonym szkoleniu, kolejnego 4-go dnia. Ma formę pisemną i może być przeprowadzony w języku polskim lub angielskim. Jest to test jednokrotnego wyboru (z czterech możliwości), zawierający 45 pytań testowych. Liczba punktów możliwych do uzyskania za odpowiedź na pytanie odzwierciedla stopień trudności tego pytania. Może to być 1, 2 lub 3 punkty. Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 80 punktów, a zdobycie co najmniej 52 punktów (65%) zalicza egzamin. Czas trwania to 120 minut. W przypadku, gdy język egzaminu nie jest językiem urodzenia zdającego, do czasu trwania egzaminu jest doliczanych 25%, czyli trwa 150 minut. Niedozwolone jest posługiwanie się jakimikolwiek pomocami (można używać słownika – w przypadku zdawania egzaminu w j. angielskim, bez żadnych w nim notatek).

Posiadanie certyfikatu CTAL-TTA oznacza uzyskanie dokumentu o istotnej wartości. Certyfikat jest rozpoznawalny na całym świecie i potwierdza wartość kompetencji osoby, która taki certyfikat zdobędzie.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane