do góry

ISO/IEC 27001 projektowanie i implementacja polityki bezpieczeństwa (ISO/IEC 27000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

Termin:

24.10.2016 - 25.10.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia: 1200 zł

PDU: 14

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do tematyki związanej z przetwarzaniem informacji oraz wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w organizacjach.
 2. Podstawowa dokumentacja regulująca proces zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 3. Identyfikacja i interpretacja wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa informacji.
 4. Projektowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 5. Analiza ryzyka jako podstawa wdrażania SZBI.
 6. Analiza wymagań obligatoryjnych Systemu Zarządzania bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO 27001:2014.
 7. Szanse i korzyści wynikające z certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa.
 8. Implementacja zabezpieczeń stosowanych w poszczególnych obszarach organizacji.
 9. Najlepsze praktyki w zakresie kontroli bezpieczeństwa systemów informacyjnych na podstawie ISO 27002:2014.
 10. Certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – zasady i praktyka z pozycji Audytorów Wiodących.
 11. Najczęstsze problemy zidentyfikowane w trakcie odbytych audytów. Podsumowanie szkolenia.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • właścicieli firm, członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów, menagerów, pracowników;
 • dyrektorów, managerów i pracowników korporacji, start-up’ów;
 • kadry zarządzająca Jednostek Samorządu Terytorialnego (burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy, kierowników, pracowników);
 • pracowników spółek gminnych /miejskich, pracowników jednostek organizacyjnych gmin i miast;
 • właścicieli i pracowników publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej,
 • właścicieli i przedstawicieli państwowych i prywatnych szkół wyższych, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zapisy normy wraz z ich praktyczną interpretacją. Uczestnik dowie się o zasadach projektowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wymaganiach stawianych Systemowi, dokumentach go tworzących. Zrozumie czym jest Polityka Bezpieczeństwa, audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania. Pozna także obowiązkowe zabezpieczenia systemu, słownictwo i definicje wykorzystywane w standardach z rodziny ISO 27.

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • ogólnie zaznajomiony z metodyką wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • znał niezbędną terminologię którą posługują się normy z rodziny ISO 27
 • rozumiał zasady projektowania, wdrażania i rozwijania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • posiadał informacje, jakie przewagi może osiągnąć organizacja posiadając wdrożony i utrzymywany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • znał budowę podstawowych dokumentów tworzących   System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • wiedział czym jest Polityka Bezpieczeństwa Informacji i jak się ją tworzy.
Forma prawna:

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane