do góry

ISO 9001 Quality Management Systems Foundation

Termin:

18.06.2016 - 19.06.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1200 zł

PDU: 14

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do normy ISO 9000
 2. Wprowadzenie do systemów zarządzania i podejścia procesowego
 3. Podstawowe zasady zarządzania jakością
 4. Wymagania ogólne: prezentacja klauzul 4 do 8 z normą ISO 9001
 5. Fazy realizacji ram ISO 9001
 6. Stałe podnoszenie jakości
 7. Przeprowadzenie audytu certyfikacji ISO 9001
 8. Certyfikat ISO 9001 Egzamin na poziomie Foundation

Adresaci szkolenia

 • członkowie zespołu Jakości,
 • profesjonaliści, którzy chcą zdobyć kompleksową wiedzę na temat głównych procesów systemu zarządzania jakością (SZJ),
 • personel zaangażowany w realizację normy ISO 9001,
 • personel zaangażowany w działania związane z SZJ,
 • audytorzy.

Korzyści ze szkolenia

 • zrozumienie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO9001,
 • zrozumienie relacji między Systemem Zarządzania Jakością i zgodnością z wymaganiami różnych stron w organizacji,
 • poznanie koncepcji, podejścia, standardów, metod i technik, pozwalających na efektywnie zarządzanie Systemem Zarządzania Jakością,
 • zdobycie niezbędnej wiedzy do realizacji Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) zgodnie z ISO9001.

 

Forma prawna:

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane