do góry

ISO 31000 RISK Manager. Opanowanie oceny ryzyka i optymalne zarządzanie ryzykiem w oparciu o wytyczne normy ISO 31000

Termin:

19.09.2016 - 20.09.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia: 1200 zł

PDU: 14

Program szkolenia

 1. Pojęcia i definicje odnoszące się do zarządzania ryzykiem
 2. Standardy, ramy i metodologia zarządzania ryzykiem
 3. Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem
 4. Zrozumienie organizacji
 5. Identyfikacja i analiza ryzyka
 6. Ocena ryzyka
 7. Akceptacja ryzyka, bezpieczeństwo informacji oraz zarządzanie ryzykiem rezydualnym
 8. Informowanie o ryzyku
 9. Monitorowanie i przegląd ryzyka
 10. Narzędzia oceny ryzyka zalecane w normie ISO 31010

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • właścicieli firm, członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów, managerów, pracowników;
 • dyrektorów, managerów i pracowników korporacji, start-up’ów;
 • kadry zarządzającej Jednostek Samorządu Terytorialnego (burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy, kierowników, pracowników);
 • pracowników spółek gminnych / miejskich, pracowników jednostek organizacyjnych gmin i miast;
 • właścicieli i pracowników publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej,
 • właścicieli i przedstawicieli państwowych i prywatnych szkół wyższych, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia przedstawione zostaną zapisy normy wraz z ich praktyczną interpretacją w zakresie działań niezbędnych do zarządzania ryzykiem w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001. Uczestnik dowie się o zasadach zarządzania ryzykiem w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wymaganiach stawianych temu elementowi, niezbędnych dokumentach. Zrozumie czym jest zarządzanie ryzykiem w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 .

Po szkoleniu Uczestnik będzie:

 • dokładnie zaznajomiony z metodyką zarządzania ryzykiem w ramach  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • znał i rozumiał zasady projektowania, wdrażania i rozwijania zarządzania ryzykiem w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • posiadał informacje, jakie przewagi może osiągnąć organizacja posiadając wdrożony i utrzymywany system zarządzania ryzykiem w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • znał budowę niezbędnych dokumentów,
 • znał budowę procesów i procedur umożliwiających zarządzanie ryzykiem w ramach  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 

Forma prawna:

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane