do góry

Efektywne zarządzanie umowami SLA

Termin:

05.02.2016 - 05.02.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 800 zł

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia: 800 zł zł

Program szkolenia

 1.  WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH
  • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się
  • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników
  • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia
 2. ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IT – PRZEGLĄD TRENDÓW
  • Czym jest model referencyjny ITIL? – Wyjaśnienie i uporządkowanie podstawowych pojęć
  • Dlaczego warto wprowadzać kompleksowe zarządzanie usługami IT?
  • Czym tak naprawdę jest Service Level Management? – plusy dodatnie i plusy ujemne
  • Jak przygotować organizację IT i działy biznesowe do wdrożenia procesu SLM
  • Zarządzanie wymaganiami biznesowymi przy zachowaniu dobrej relacji biznesowej
  • Przegląd warunków brzegowych do podpisania „optymalnej” umowy SLA
 3. SERVICE LEVEL MANAGEMENT – ZARZĄDZANIE POZIOMEM USŁUG
  • Czym jest ITIL i jakie wyróżniono w nim podstawowe procesy
  • Na czym polega zarządzanie poziomem usług
  • Cele i zadania zarządzania poziomem usług oraz jakie płyną z niego korzyści
 4. PRZEGLĄD PROCESÓW ZARZĄDZANIA USŁUGAMI IT I WYNIKAJĄCE Z NICH WYMAGANIA DO KREACJI UMÓW SLA
  • Strategia usług (ang. Service Strategy)
  • Projektowanie usług (ang. Service Design)
  • Przekazanie usług (ang. Service Transition)
  • Eksploatacja usług (ang. Service Operation)
  • Ustawiczne doskonalenie usług (ang. Continual Service Improvement)
 5. KLUCZOWE ELEMENTY UMOWY SLA.
  • Katalog usług świadczonych przez dostawcę.
  • Opis sposobów pomiaru jakości usług.
  • Wykaz parametrów jakościowych przypisanych do poszczególnych usług
  • Strony umowy ,typy umów, deklaracja, zawartość, przygotowanie umowy SLA
  • Model kar umownych i odpowiedzialności za niedotrzymanie jakości usług
  • Mechanizmy i zasady raportowania poziomów usług
  • Przegląd praktyk biznesowych, aby zobowiązania w umowie SLA spełniały oczekiwania zarówno biznesu jak i ograniczenia wynikające z poziomu technologicznego dostawcy
  • Umowy OLA i kontrakty – jaka są różnice między SLA a OLA
 6.  OPERACYJNE WYKONYWANIE ZAPISÓW UMOWY SLA.
  • Raportowanie realizacji SLA/OLA
  • Rozliczanie usług
  • Przegląd warunków świadczenia usług
  • Kierunki optymalizacji zapisów kontraktowych – czyli jak nie zginąć w gąszczu modyfikacji i aneksowania umów SLA
 7. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE.
  • Przypomnienie omówionych zagadnień podczas całego szkolenia.
  • Literatura i certyfikacja z zakresu ITIL.
  • Organizacje i instytucje związane z rozwijaniem ITIL.
  • Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
  • Zakończenie szkolenia.

Adresaci szkolenia

 • pracownicy i kadra kierownicza działów IT,
 • kluczowi przedstawiciele użytkowników i klientów usług IT,
 • konsultanci biznesowych i audytorów,
 • osoby odpowiedzialnych za zarządzanie procesami IT,
 • uczestników zespołów utrzymujących środowiska IT w organizacjach.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy po szkoleniu będą w stanie:

 • zastosować katalog usług od stworzenia solidnych podstaw do stworzenia umowy ramowej SLA,
 • wskazać na właściwy model umowy SLA uwzględniający różne aspekty biznesowe danej organizacji i ograniczenia dostawcy,
 • przygotować odpowiednie procesy monitorowania parametrów opisanych w kontrakcie,
 • weryfikować zobowiązania zawarte w umowach SLA i proaktywnie reagować na nieosiąganie wynegocjowanych wskaźników efektywności – KPI’s,
 • lepiej zarządzać jakością świadczonych usług i finalnie zwiększyć produktywność (w wyniku poprawy zagospodarowania zasobów i organizacji pracy),
 • poprawić relację z klientem (dzięki skupieniu uwagi na korzyściach dla biznesu, również w przypadku wewnętrznych działów IT);
 • zdefiniować poprawnie mierniki wydajności i efektywności SLM.
Forma prawna:

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane