do góry

COBIT® 5 Foundation

Termin:

12.10.2016 - 14.10.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1300

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1300 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena podręcznika: 150 zł

PDU: 14

Program szkolenia

Program szkolenia podejmuje następujące kwestie:

 1. Jak elementy zarządzania IT wpływają na funkcjonowanie i osiąganie celów organizacji?
 2. Potrzeba stosowania skutecznych frameworków tworzenia ładu i zarządzania funkcją IT.
 3. W jaki sposób COBIT® 5 spełnia wymogi efektywnego narzędzia tworzeniu ładu i zarządzania IT?
 4. Jak COBIT® 5 odnosi się i czerpie wartość z powszechnie wykorzystywanych standardów i najlepszych światowych praktyk?
 5. Korzyści i wartości dla organizacji z zastosowania COBIT® 5.
 6. COBIT® 5 i wszystkie jego elementy składowe.
 7. Jak wdrożyć i stosować COBIT® 5 w praktyce?

Adresaci szkolenia

 • kadra kierownicza działów IT,
 • profesjonaliści odpowiedzialni, za jakość usług i produktów IT,
 • kierownicy i liderzy zespołów,
 • menadżerowie procesów i osoby odpowiedzialne za usługi IT,
 • konsultanci i audytorzy IT,
 • osoby, które chcą udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem wystawianym przez APMG.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • pozna odpowiedź na pytanie, jak osiągnąć cele strategiczne i korzyści biznesowe dzięki efektywnemu i innowacyjnemu wykorzystaniu technologii informacyjnych,
 • zrozumie potrzebę stosowania skutecznych frameworków tworzenia ładu i zarządzania funkcją IT,
 • pozna, w jaki sposób COBIT® 5 spełnia wymogi efektywnego narzędzia tworzeniu ładu i zarządzania IT
 • dowie się, jak COBIT® 5 odnosi się i czerpie wartości z powszechnie wykorzystywanych standardów i najlepszych światowych praktyk.
 • dowie się, jak wdrożyć i stosować COBIT® 5 w praktyce,
 • pozna poziomy ryzyka związanego z technologiami informacyjnymi,
 • rozwinie podejmowanie świadomych decyzji w celu zmniejszenia liczby wypadków dotyczących bezpieczeństwa informacji,
 • nabędzie narzędzia pozwalające utrzymać wysoką jakość informacji gwarantującą lepsze decyzje biznesowe,
 • pozna podejście COBIT w zarządzaniu i jego powiązań z innymi dobrymi praktykami w sektorze IT,
 • pozna ramy biznesowe w zakresie celów kontroli technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem informacyjnym,
 • pozna odpowiedź na pytanie, jak osiągnąć cele strategiczne i korzyści biznesowe dzięki efektywnemu i innowacyjnemu wykorzystaniu technologii informacyjnych,

Korzyści dla firm:

 • utrzymanie wysokiej jakości informacji w celu wspierania decyzji biznesowych,
 • osiągnięcie celów strategicznych i realizacji korzyści biznesowych poprzez efektywne i innowacyjne wykorzystanie informatyki,
 • osiągnięcie doskonałości operacyjnej przez efektywne stosowania technologii,
 • utrzymanie ryzyka IT na akceptowalnym poziomie,
 • optymalizacja kosztów usług informatycznych i technologii,
 • zgodność wsparcia z odpowiednich ustaw, rozporządzeń, umów i polityk.

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd.. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie COBIT® 5 Foundation. Przebieg egzaminu COBIT® 5 Foundation:

 • egzamin to test jednokrotnego wyboru złożony z 50 pytań,
 • do zaliczenia wymagane jest uzyskanie 25 punktów (na 50 możliwych),
 • czas trwania egzaminu: 40 minut,
 • egzamin jest w języku polskim,
 • certyfikat COBIT 5 Foundation wydawany jest bezterminowo.
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane