do góry

Change Management™ Practitioner – szkolenie akredytowane

Termin:

14.07.2016 - 15.07.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia: 1200 zł

Cena egzaminu Practitioner: 800 zł

Cena podręcznika: 260 zł

PDU: 21

Program szkolenia

Dzień 1:

 1. Case Story: wprowadzenie do inicjatywy zmiany
  • Przypomnienie materiału z poziomu Foundation w oparciu o Case Story
 2. Uzupełnienie wiedzy merytorycznej w oparciu o Case Story:
  • Edukacja i uczenie innych: planowanie procesu edukacyjnego
  • Zarządzanie Projektami: inicjatywy zmiany, projekty i programy
 3. Podtrzymywanie zmiany:
  1. Dźwignie zmiany
  2. Tworzenie dźwigni wspierających zmianę (ćwiczenie)
 4. Próbny egamin Change Management Practitioner 1 (zadanie domowe)

Dzień 2:

 1. Sprawdzenie próbnego egzaminu Change Management Practitioner 1
 2. Kontynuacja Case Story
  1. Poziomy adopcji zmiany
  2. Wsparcie systemów organizacji
 3. Tworzenie warunków dla powstania systemów wspierających zmianę
 4. Próbny egamin Change Management Practitioner i sprawdzenie egzaminu, wyciągnięcie wniosków

Dzień 3: Egzamin Change Management Practitioner (2,5h).

Adresaci szkolenia

 • osoby, które będą prowadzić i zarządzać lub już prowadzą i zarządzają zmianą organizacyjną
 • osoby biorące udział w procesie zarządzania zmianą,
 • kierownicy / liderzy zmian w organizacji,
 • konsultanci zarządzania zmianą,
 • osoby chcące udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika: 

 • zrozumienie procesu zmiany oraz tworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego zmianie,
 • zdobycie wiedzy skutecznego realizowania zmiany,
 • poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany,
 • poprawa zdolności do zmiany poprzez zarządzanie reakcjami,
 • poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian,
 • poznanie modeli osobowości ludzkich wraz z technikami ich identyfikacji,
 • uświadomienie sobie zależności miedzy zmianą w organizacji a pojedynczymi jednostki oraz wpływu tej zmiany na ich otoczenie,
 • przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu Change Management™ Practitioner.

Korzyści dla firmy:

 • zmniejszenie ryzyka niepowodzenia lub opóźnienia w okresach transformacji organizacyjnej,
 • poznanie charakterów osobowości wraz ze zdobyciem umiejętności ich identyfikacji w celu stosowania indywidualnego podejścia w procesie przeprowadzania zmiany;
 • opracowanie unikalnego procesu zarządzania zmianą, dostosowanego do sytuacji, w oparciu o konkretne potrzeby firmy;
 • określenie cech osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie zmiany tzw. liderów inicjatyw zmian,
 • skuteczny podział odpowiedzialności w procesie przeprowadzania zmiany w organizacji,
 • zdobycie wiedzy i narzędzi pozwalających na podniesienie efektywności i skuteczności procesu zmiany,
 • uzyskanie wsparcia personelu oraz wzbudzenie zaufania do programu zarządzania zmianą, tak by pracownicy mieli poczucie komfortu i byli przygotowani na przejście do kolejnego etapu,
 • uzupełnienie wdrożonych metod zorientowanych na proces (np. PRINCE2® i MSP®) w celu uzyskania całościowego obrazu zmiany.

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego. Szkolenie trwa 2 dni. Egzamin na poziomie Practitioner odbywa się w dzień po ostatnim dniu szkoleń.


Egzamin Change Management™ Practitioner:

 • egzamin to test wyboru składający się z 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 40 punktów (z 80),
 • egzamin trwa 180 minut i można go zdawać w języku polskim lub angielskim,
 • w czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika Change Management,
 • certyfikat Change Management Practitioner wydawany jest przez APMG na 5 lat,
 • o certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane