do góry

Change Management™ Foundation – szkolenie akredytowane

Termin:

16.05.2016 - 18.05.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 1900

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1900 zł

Cena egzaminu Foundation: 600 zł

Cena podręcznika: 260 zł

PDU: 21

Program szkolenia

Pre test;
Przywitanie uczestników, ustalenie zasad współpracy, przedstawienie agendy szkolenia;

Moduł 1 – CI:

 • Zmiana a Osoba:
 • Uczenie się ludzi
 • Motywacja
 • Modele zmiany indywidualnej
 • Różnice indywidualne

Moduł 2 – CO: Zmiana a Organizacja:

 • Metafory organizacji
 • Kultura i klimat organizacji
 • Modele zmiany
 • Czynniki zmiany
 • Tworzenie wizji
 • Pierwszy próbny egzamin Change Management Foundation wraz z wyjaśnieniami

Moduł 3 – CS: Strategia dotycząca interesariuszy i komunikacji:

 • Pryncypia
 • Identyfikacja i segmentacja interesariuszy
 • Maski i mapy empatii
 • Mapowanie interesariuszy
 • Strategie wywierania wpływu
 • Tendencyjność w komunikacji
 • Informacja zwrotna
 • Komunikowanie zmiany
 • Kanały komunikacji
 • Planowanie komunikacji
 • Praca domowa
 • Drugi próbny egzamin Change Management Foundation wraz z wyjaśnieniami

Moduł 4 – CP: Zmiana w praktyce:

 • Gotowość zmiany
 • Zastosowanie wiedzy w praktyce
 • Budowanie zespołu zmian
 • Plan zarządzania zmianą
 • Opór i praca z oporem w organizacji
 • Ocena dotkliwości zmiany
 • Ocena wpływu interesariuszy

Pytania podsumowujące i podsumowanie szkolenia
Post test

Adresaci szkolenia

 • Osoby biorące udział w procesie zarządzania zmianą.
 • Kierownicy / liderzy zmian w organizacji.
 • Konsultanci zarządzania zmianą.
 • Osoby chcące udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej skutecznego realizowania zmiany.
 • Poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany.
 • Poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian.
 • Zrozumienie procesu zmiany oraz tworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego zmianie.
 • Poznanie modeli osobowości ludzkich wraz z technikami ich identyfikacji.
 • Uświadomienie sobie zależności miedzy zmianą w organizacji a pojedynczymi jednostki oraz wpływu tej zmiany na ich otoczenie.
 • Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu Change Management Foundation.

Certyfikacja

Egzamin składa się z 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 30 poprawnych odpowiedzi. W trakcie egzaminu nie można korzystać z książek. Egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim. Certyfikat wydawany przez APMG jest bezterminowy.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane