do góry

Change Management™ Foundation & Practitioner – szkolenie akredytowane

Termin:

21.11.2016 - 25.11.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 2200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2200 zł

Cena egzaminu Foundation: 600 zł

Cena egzaminu Practitioner: 800 zł

Cena podręcznika: 260 zł

PDU: 35

Program szkolenia

Pre test

Moduł 1 – Change and Individual:

 • Zmiana a Osoba:
 • Uczenie się ludzi
 • Motywacja
 • Modele zmiany indywidualnej
 • Różnice indywidualne

Moduł 2 – Change and Organization:

 • Metafory organizacji
 • Kultura i klimat organizacji
 • Modele zmiany
 • Czynniki zmiany
 • Tworzenie wizji
 • Pierwszy próbny egzamin Change Management Foundation wraz z wyjaśnieniami

Moduł 3 – Change and Stakeholders Management:

 • Pryncypia
 • Identyfikacja i segmentacja interesariuszy
 • Maski i mapy empatii
 • Mapowanie interesariuszy
 • Strategie wywierania wpływu
 • Tendencyjność w komunikacji
 • Informacja zwrotna
 • Komunikowanie zmiany
 • Kanały komunikacji
 • Planowanie komunikacji
 • Praca domowa
 • Drugi próbny egzamin Change Management™ Foundation wraz z wyjaśnieniami

Moduł 4 – Change in Practice:

 • Gotowość zmiany
 • Zastosowanie wiedzy w praktyce
 • Budowanie zespołu zmian
 • Plan zarządzania zmianą
 • Opór i praca z oporem w organizacji
 • Ocena dotkliwości zmiany
 • Ocena wpływu interesariuszy

Pytania podsumowujące i Post test

Adresaci szkolenia

 • osoby, które będą prowadzić i zarządzać lub już prowadzą i zarządzają zmianą organizacyjną
 • osoby biorące udział w procesie zarządzania zmianą,
 • kierownicy / liderzy zmian w organizacji,
 • konsultanci zarządzania zmianą,
 • osoby chcące udokumentować swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika: 

 • zrozumienie procesu zmiany oraz tworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego zmianie,
 • zdobycie wiedzy skutecznego realizowania zmiany,
 • poznanie narzędzi, podejść, technik, które wspomogą proces zmiany,
 • poprawa zdolności do zmiany poprzez zarządzanie reakcjami,
 • poznanie ról, obowiązków i odpowiedzialności liderów / przywódców we wprowadzaniu zmian,
 • poznanie modeli osobowości ludzkich wraz z technikami ich identyfikacji,
 • uświadomienie sobie zależności miedzy zmianą w organizacji a pojedynczymi jednostki oraz wpływu tej zmiany na ich otoczenie,
 • przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu Change Management™ Foundation.

Korzyści dla firmy:

 • zmniejszenie ryzyka niepowodzenia lub opóźnienia w okresach transformacji organizacyjnej,
 • poznanie charakterów osobowości wraz ze zdobyciem umiejętności ich identyfikacji w celu stosowania indywidualnego podejścia w procesie przeprowadzania zmiany;
 • opracowanie unikalnego procesu zarządzania zmianą, dostosowanego do sytuacji, w oparciu o konkretne potrzeby firmy;
 • określenie cech osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie zmiany tzw. liderów inicjatyw zmian,
 • skuteczny podział odpowiedzialności w procesie przeprowadzania zmiany w organizacji,
 • zdobycie wiedzy i narzędzi pozwalających na podniesienie efektywności i skuteczności procesu zmiany,
 • uzyskanie wsparcia personelu oraz wzbudzenie zaufania do programu zarządzania zmianą, tak by pracownicy mieli poczucie komfortu i byli przygotowani na przejście do kolejnego etapu,
 • uzupełnienie wdrożonych metod zorientowanych na proces (np. PRINCE2® i MSP®) w celu uzyskania całościowego obrazu zmiany.

Certyfikacja

Szkolenie jest akredytowane przez APMG Group Ltd. Oznacza to, że przeszło pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego. Szkolenie trwa 5 dni. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się 3-go dnia szkoleń, po zakończeniu części dydaktycznej. Z kolei na poziomie Practitioner – w dzień po ostatnim dniu szkoleń.


Egzamin Change Management™ Foundation:

 • egzamin składa się z 60 pytań testowych jednokrotnego wyboru i trwa 60 minut,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 30 poprawnych odpowiedzi,
 • w trakcie egzaminu nie można korzystać z pomocy naukowych,
 • egzamin można zdawać w języku polskim lub angielskim,
 • certyfikat wydawany przez APMG jest bezterminowy.

Egzamin Change Management™ Practitioner:

 • egzamin to test wyboru składający się z 8 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza,
 • do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie, co najmniej 40 punktów (z 80),
 • egzamin trwa 180 minut i można go zdawać w języku polskim lub angielskim,
 • w czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika Change Management,
 • certyfikat Change Management Practitioner wydawany jest przez APMG na 5 lat,
 • o certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane