do góry

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001

Termin:

03.10.2016 - 04.10.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia: 1200 zł

PDU: 14

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg PN ISO 27001:2014
 2. Wymagania normy ISO 27001
 3. Kontekst organizacji
 4. Przywództwo
 5. Planowanie
 6. Wsparcie
 7. Funkcjonowanie
 8. Ewaluacja ( ocena efektywności)
 9. Doskonalenie
 10. Zasady audytowania
 11. Normy i prawo
 12. Pojęcie audytu
 13. Rodzaje audytów
 14. Proces audytu wewnętrznego
 15. Obowiązki stron audytu
 16. Zasady audytowania
 17. Zarządzanie programem audytów
 18. Przebieg audytu wewnętrznego
 19. Działania audytowe
 20. Niezgodności audytowe
 21. Dokumenty audytu
 22. Kompetencje i ocena audytorów

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • właścicieli firm, członków zarządów i rad nadzorczych, dyrektorów, managerów, pracowników;
 • dyrektorów, managerów i pracowników korporacji, start-up’ów;
 • kadry zarządzającej Jednostek Samorządu Terytorialnego (burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy, kierowników, pracowników);
 • pracowników spółek gminnych / miejskich, pracowników jednostek organizacyjnych gmin i miast;
 • właścicieli i pracowników publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej;
 • właścicieli i przedstawicieli państwowych i prywatnych szkół wyższych, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów,przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Korzyści ze szkolenia

W ramach kursu, jego Uczestnik:

 • zapozna się z całościowym podejściem do audytowania organizacji na zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 z normą ISO 27001,
 • będzie znał i rozumiał zasady audytu wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001,
 • nabędzie wiedzę niezbędną do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001
Forma prawna:

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane