do góry

AgilePM™ Foundation – szkolenie akredytowane – wersja 2.0

Termin:

25.10.2016 - 26.10.2016

Miejsce:

Katowice

Cena:

Od 1200

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1200 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena podręcznika: 180 zł

PDU: 14

Opis szkolenia

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z filozofią i pryncypiami metodyki DSDM®. Poznają również podstawy dotyczące procesu, ról i obowiązków oraz produktów rekomendowanych przez DSDM®. Tematyka szkolenia obejmuje praktyki DSDM® jak również zasady planowania i kontroli projektu a także zapoznanie z krytycznymi czynnikami sukcesu o których należy pamiętać decydując się na zwinne zarządzeni. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikującego AgilePM Foundation w najnowszej wersji 2.0.

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Podręcznik „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2”, materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin AgilePM Foundation dostępne są tylko w wersji anglojęzycznej.

Językiem wykładowym jest język polski.

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło ono pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM Foundation.

Egzamin na poziomie Foundation odbywa się w ostatnim dniu szkolenia.

Program szkolenia

 1. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM?
 2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe;
 3. Przygotowanie do sukcesu;
 4. Proces DSDM;
 5. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM;
 6. Produkty DSDM;
 7. Kluczowe praktyki DSDM;
 8. Planowanie i kontrola;
 9. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation;
 10. Egzamin AgilePM Foundation.

Różnice między wersją 1.2 a 2.0

Poziom Foundation: różnice odnośnie przebiegu szkolenia oraz różnice odnośnie egzaminu 

W wersji 1.2 szkolenie AgilePM™ Foundation jest dostępne w języku polskim i angielskim, a samo szkolenie trwa 3 dni. Z kolei wersja 2.0 dostępna jest także w języku polskim (na materiałach anglojęzycznych) i angielskim, ale samo szkolenie trwa tylko 2 dni.

Egzamin Foundation w wersji 1.2 dostępny jest w języku polskim i angielskim, zaś egzamin składa się z 60 pytań testowych i trwa 60 minut. Egzamin Foundation wersji 2.0 dostępny jest wyłącznie w języku angielskim, a egzamin składa się z 50 pytań testowych i trwa 40 minut oraz dodatkowych 10 minut, gdyż akredytor (APMG) przewiduje dodatkowy czas na egzaminach certyfikujących dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.


Poziom Practitioner: różnice odnośnie przebiegu szkolenia oraz różnice odnośnie egzaminu

Szkolenie Practitioner w wersji 1.2 czy w wersji 2.0 realizowane jest w języku polskim (na materiałach anglojęzycznych) i w języku angielskim. Szkolenie w przypadku obydwu wersji trwa 2 dni.

Egzaminy Practitioner w wersji 1.2 oraz wersji 2.0 realizowane są wyłącznie w języku angielskim. Różnice pojawią się w przypadku przebiegu egzaminu. W wersji 1.2 egzamin składa się z 60 pytań testowych oraz trwa 120 minut i ewentualnie dodatkowe 30 minut dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Z kolei w wersji 2.0 egzamin składa się z 80 pytań testowych i trwa 150 minut oraz dodatkowych 40 minut dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy projektów;
 • Kadra zarządzająca projektami;
 • Kierownicy zespołów projektowych;
 • Kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów;
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT;
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2 a AgilePM;
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM w praktyce;
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation.

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM;
 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM;
 • Poznanie różnic w podejściach zwinnych, a podejściach klasycznych;
 • Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation.

Certyfikacja

Egzamin AgilePM Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku angielskim. Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy.

Egzamin na poziomie Foundation odbywa się w ostatnim dniu szkoleń.

Poznaj nasze pakiety szkoleń

Specyfikacja pakietów

Srebrny

1200

Złoty

1700

Platynowy

2000

Szkolenie
50% zniżki na powtórkę egzaminu
Bezpłatne powtórzenie zajęć na życzenie
100% zniżki na powtórkę egzaminu
Voucher zniżkowy na inne szkolenia
Materiały w wersji elektronicznej
 
Wybrany pakiet:
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane