do góry

AgilePM™ Foundation – szkolenie akredytowane – wersja 2.0

Termin:

17.01.2017 - 18.01.2017

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1050

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1050 zł

Cena egzaminu Foundation: 700 zł

Cena podręcznika: 180 zł

PDU: 14

Opis szkolenia

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z filozofią i pryncypiami metodyki DSDM®. Poznają również podstawy dotyczące procesu, ról i obowiązków oraz produktów rekomendowanych przez DSDM®. Tematyka szkolenia obejmuje praktyki DSDM® jak również zasady planowania i kontroli projektu a także zapoznanie z krytycznymi czynnikami sukcesu o których należy pamiętać decydując się na zwinne zarządzeni. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikującego AgilePM Foundation w najnowszej wersji 2.0.

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Podręcznik „AgilePM® Agile Project Management Handbook v2”, materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin AgilePM Foundation dostępne są w języku polskim lub angielskim.

Językiem wykładowym jest język polski.

Szkolenie jest akredytowane przez APM Group Ltd. Oznacza to, że przeszło ono pozytywnie restrykcyjny proces audytu jakości i dzięki temu przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego na poziomie AgilePM Foundation.

Egzamin na poziomie Foundation odbywa się w ostatnim dniu szkolenia.

Program szkolenia

 1. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM?
 2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe;
 3. Przygotowanie do sukcesu;
 4. Proces DSDM;
 5. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM;
 6. Produkty DSDM;
 7. Kluczowe praktyki DSDM;
 8. Planowanie i kontrola;
 9. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation;
 10. Egzamin AgilePM Foundation.

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy projektów;
 • Kadra zarządzająca projektami;
 • Kierownicy zespołów projektowych;
 • Kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów;
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT;
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2 a AgilePM;
 • Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM w praktyce;
 • Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM Foundation.

Korzyści ze szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM;
 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM;
 • Poznanie różnic w podejściach zwinnych, a podejściach klasycznych;
 • Przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM Foundation.

Certyfikacja

Egzamin AgilePM Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku polskim lub angielskim. Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy.

Egzamin na poziomie Foundation odbywa się w ostatnim dniu szkoleń.

Poznaj nasze pakiety szkoleń

Specyfikacja pakietów

Srebrny

1050

Złoty

1350

Platynowy

1650

Szkolenie
50% zniżki na powtórkę egzaminu
Bezpłatne powtórzenie zajęć na życzenie
100% zniżki na powtórkę egzaminu
Voucher zniżkowy na inne szkolenia
Materiały w wersji elektronicznej
 
Wybrany pakiet:
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane