do góry

AgilePM™ Foundation & Practitioner – szkolenie akredytowane – wersja 2.0

Termin:

17.01.2017 - 20.01.2017

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 1750

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 1750 zł

Cena egzaminu Foundation: 700 zł

Cena egzaminu Practitioner: 950 zł

Cena podręcznika: 180 zł

PDU: 28

Program szkolenia

AgilePM™ Foundation

 1. Co to jest Agile? Dlaczego używać DSDM®?
 2. Filozofia, pryncypia i zmienne projektowe
 3. Przygotowanie do sukcesu
 4. Proces DSDM
 5. Ludzie – role i odpowiedzialności w DSDM
 6. Produkty DSDM
 7. Kluczowe praktyki DSDM
 8. Planowanie i kontrola
 9. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM™ Foundation.
 10. Egzamin AgilePM™ Foundation

AgilePM™ Practitioner

 1. Role i obowiązku – punkt widzenia kierownika projektu
 2. Zwinne zarządzanie projektem w cyklu życia wg DSDM
 3. Efektywne użycie produktów
 4. Dostarczanie na czas – połączenie technik MoSCoW i Timeboxing
 5. Ludzie, zespoły i interakcje
 6. Wymagania i User Stories
 7. Szacowanie – jak i kiedy
 8. Planowanie w cyklu życia wg DSDM
 9. Jakość – nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 10. Zarządzanie ryzykiem
 11. Dostosowanie
 12. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM™ Practitioner.
 13. Egzamin AgilePM™ Practitioner.

Adresaci szkolenia

 • kierownicy projektów,
 • przedstawiciele działów biznesowych,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownicy zespołów projektowych,
 • kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów,
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM™,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM™ Foundation,
 • osoby zainteresowane, podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami i udokumentowaniem kompetencji rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem AgilePM™ Practitioner.

Korzyści ze szkolenia

Korzyści dla uczestnika:

 • umiejętne i efektywne wykorzystanie technik i narzędzi stosowanych w projektach realizowanych zgodnie z DSDM,
 • dobieranie odpowiednich elementów metodyki DSDM do określonych sytuacji w projekcie,
 • kontrola przebiegu projektu,
 • zapewnienie sprawnej komunikacji między biznesem oraz zespołem wytwórczym,
 • umiejętność przydzielania konkretnych osób do ról wymaganych w projekcie,
 • zdobycie świadomości, co można zrobić w organizacji, by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów,
 • przygotowanie się do oficjalnego, akredytowanego egzaminu AgilePM™ Foundation oraz AgilePM™ Practitioner.

Korzyści dla firmy:

 • poprzez zastosowanie rozwoju iteracyjnego, DSDM® zapewnia większe zaangażowanie interesariuszy biznesowych w całym cyklu życia projektu. Tego typu sposób pracy może przynieść korzyści, o których mowa w punktach poniżej,
 • przedstawiciele biznesu mają większe możliwości wpływania na rozwój produktu i w większym stopniu czują się właścicielami produktu zarówno, gdy jest on rozwijany, jak również w trakcie prac wdrożeniowych,
 • ustalenie priorytetów wymagań pozwala na terminowe wykonanie projektu przy jednoczesnym zachowaniu jakości dostarczanego produktu,
 • ryzyko dostarczenia złego rozwiązania (tj. takiego, które spełnia kryteria akceptacji, ale w chwili dostarczenia nie jest już nikomu potrzebne) zostanie znacznie ograniczone,
 • wdrożenie do użytku produkcyjnego może być znacznie łatwiejsze dzięki bliskiej i efektywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

Poznaj nasze pakiety szkoleń

Specyfikacja pakietów

Srebrny

1750

Złoty

2050

Platynowy

2350

Szkolenie
50% zniżki na powtórkę egzaminu
100% zniżki na powtórkę egzaminu
Bezpłatne powtórzenie szkolenia na życzenie
Voucher zniżkowy na inne szkolenia
Materiały w wersji elektronicznej
5 pytań do trenera po szkoleniu
 
Wybrany pakiet:
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane