do góry

AgilePM™ Foundation & Practitioner – szkolenie akredytowane – wersja 1.2

Termin:

06.06.2016 - 10.06.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 2200

Informacje dodatkowe:

Cena szkolenia: 2200 zł

Cena egzaminu Foundation: 750 zł

Cena egzaminu Practitioner: 1000 zł

Cena podręcznika: 180 zł

PDU: 35

Program szkolenia

 1. Czym jest podejście zwinne?
 2. Filozofia i Pryncypia AgilePM.
 3. Agile Project Management.
 4. Role i zakresy odpowiedzialności.
 5. Przygotowanie projektu Agile Project Management.
 6. Cykl życia projektu, Fazy, Produkty
 7. Komunikacja.
 8. Priorytet wymagań oraz Timeboxing.
 9. Kontrola projektu oraz zarządzanie ryzykiem.
 10. Wymagania oraz szacowanie wymagań.
 11. Dostarczanie jakości.
 12. Planowanie w Agile.
 13. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Foundation.
 14. Eegzamin AgilePM Foundation
 15. Podstawy.
 16. Cykl życia projektu, Produkty.
 17. Ludzie oraz role.
 18. Techniki.
 19. Kontrola projektu oraz zarządzanie ryzykiem.
 20. Wskazówki dla osób przystępujących do egzaminu AgilePM Practitioner.
 21. Egzamin AgilePM Practitioner.

Różnice między wersją 1.2 a 2.0

Poziom Foundation: różnice odnośnie przebiegu szkolenia oraz różnice odnośnie egzaminu 

W wersji 1.2 szkolenie AgilePM™ Foundation jest dostępne w języku polskim i angielskim, a samo szkolenie trwa 3 dni. Z kolei wersja 2.0 dostępna jest także w języku polskim (na materiałach anglojęzycznych) i angielskim, ale samo szkolenie trwa tylko 2 dni.

Egzamin Foundation w wersji 1.2 dostępny jest w języku polskim i angielskim, zaś egzamin składa się z 60 pytań testowych i trwa 60 minut. Egzamin Foundation wersji 2.0 dostępny jest wyłącznie w języku angielskim, a egzamin składa się z 50 pytań testowych i trwa 40 minut oraz dodatkowych 10 minut, gdyż akredytor (APMG) przewiduje dodatkowy czas na egzaminach certyfikujących dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.


Poziom Practitioner: różnice odnośnie przebiegu szkolenia oraz różnice odnośnie egzaminu

Szkolenie Practitioner w wersji 1.2 czy w wersji 2.0 realizowane jest w języku polskim (na materiałach anglojęzycznych) i w języku angielskim. Szkolenie w przypadku obydwu wersji trwa 2 dni.

Egzaminy Practitioner w wersji 1.2 oraz wersji 2.0 realizowane są wyłącznie w języku angielskim. Różnice pojawią się w przypadku przebiegu egzaminu. W wersji 1.2 egzamin składa się z 60 pytań testowych oraz trwa 120 minut i ewentualnie dodatkowe 30 minut dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Z kolei w wersji 2.0 egzamin składa się z 80 pytań testowych i trwa 150 minut oraz dodatkowych 40 minut dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym.

Planning poker

W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się wszelakiego rodzaju techniki służące sprawniejszemu przeprowadzaniu sesji estymacyjnych. Jedna   z popularniejszych technik nosi nazwę Planning Poker. Technika ta pomaga w szacowaniu, m.in. pracochłonności wytworzenia wymagań podczas odbywających się sesji związanych planowaniem. Głównym powodem stosowania tej techniki jest chęć uniknięcia wzajemnego wpływu na siebie uczestników sesji.

Z czego składa się zestaw do Planning Pokera?

Planning Poker to zestaw czterech talii kart składających się z wartości 0, ½, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40 i 100, które otrzymuje każdy uczestnik gry, by za ich pomocą określić liczbę tzw. Story Points Historyjki Użytkownika (o czym poniżej). Jednak to nie wszystko. Karty dodatkowo złożone są z symboli, które wyrażają chęci i postawy uczestników gry.

Zasady gry

Techniki Planning Poker używa się przede wszystkim do szacowania złożoności Historyjek Użytkownika (ang. User Stories). W sesji bierze udział cały zespół, tak aby każdy mógł wyrazić swoją opinię. Niezbędna jest też obecność Właściciela Produktu (np. Product Owner w metodzie SCRUM), który ma za zadanie wytłumaczyć detale dotyczące Historyjki. Miarą oszacowania są tzw. Story Points, które wykorzystamy do określenia pracochłonności wytworzenia wymagania opisanego w Historyjce Użytkownika.

Schemat sesja estymacyjnej 

 • Właściciel Produktu czyta opis Historyjki i odpowiada na pytania członków zespołu.
 • Po wyczerpaniu pytań, każdy członek zespołu przystępuje do estymacji i wybiera kartę z odpowiednią wartością.
 • Na ustalony sygnał, wszyscy uczestnicy pokazują kartę, która ukazuje na jaką wartość oszacowali daną Historyjkę.
 • Jeżeli wyniki znacznie się różnią (co się zdarza dosyć często, gdy pierwszy raz się głosuje), to uczestnicy – którzy oszacowali najniższą i najwyższą wartość – tłumaczą swoją decyzję
 • Po wysłuchaniu argumentów, głosowanie jest powtarzane.
 • Praktyka pokazuje, że po dwóch lub trzech głosowaniach udaje się osiągnąć konsensus i można przejść do odczytania kolejnej Historyjki – wówczas całą procedurę zaczynamy od nowa.

Jakie korzyści daje stosowanie tej techniki?

 • Wyeliminowanie „efektu zakotwiczenia”. Dzieje się tak dzięki zaprezentowaniu wyników estymacji jednocześnie przez wszystkich uczestników gry.
 • Sprawny przebieg sesji. Na początku zespoły muszą poznać technikę i nauczyć się jej stosowania. Po nabraniu pierwszych doświadczeń estymowanie przebiega naprawdę szybko.
 • Szacowanie przez stosowanie analogii, czyli możliwość porównywania ich wielkości w oparciu i inne, wcześniej oszacowane Historyjki.
 • W zespołach zawsze znajdziemy bardziej dociekliwych członków, którzy swoimi pytaniami pozwolą dojść do szczegółów danego wymagania, a co za tym idzie – lepiej zrozumieć Historyjkę i dokładniej ją oszacować.
 • Wielkim atutem jest zapraszanie na sesję poświęconą estymacji zespół, który faktycznie będzie wytwarzał poszczególne wymagania z Historyjek.

 

Adresaci szkolenia

 • Kadra zarządzająca projektami.
 • Kierownicy zespołów projektowych.
 • Kierownicy zespołów wytwórczych/kierownicy zespołów.
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.
 • Osoby zainteresowane, aby podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami i udokumentować kompetencje rozpoznawalnym na całym świecie certyfikatem AgilePM Practitioner.

Korzyści ze szkolenia

 • Lepsze i dokładniejsze zrozumienie potrzeb klienta. Dostarczanie tego, co klient potrzebuje, a nie tylko tego, co klient początkowo zamówił. (Poznajmy definicję wartości klienta i wspólnie opracujmy wymagania, nie bazujmy tylko na oczekiwaniach klienta, które mogą różnić się od prawdziwych potrzeb. Określmy funkcje produktów ponad ich cechy i kryteria akceptacji)
 • Nieustanna, codzienna współpraca biznesu z członkami zespołów wytwórczych. (15 minutowe, codzienne spotkania między biznesem i zespołem wytwórczym).
 • Stosowanie komunikacji wizualnej w postaci prototypów, makiet, modeli w celu wizualizacji wizji końcowego produktu dla biznesu. (Pokaż mi, a zobaczę, przetestuję, przemyślę i ocenię. Jeśli nie spróbuję, to nigdy nie będę wiedział, czy to jest to, czego szukam i potrzebuję).
 • Inkrementalne dostarczanie kluczowych wymagań w realnych, krótkich odstępach czasowych, pozwalając na dostarczanie produktów zawsze na czas. (Krótszy horyzont, łatwiejszy cel. Łatwiejszy cel, mniejsze ryzyko, a w konsekwencji bezpieczeństwo projektu i inwestycji)
 • Wielozadaniowe zespoły wytwórcze, złożone z osób technicznych i biznesowych. (Połączmy siły, przyspieszmy komunikację. Współpracujmy, nie delegujmy)
 • Zwiększona efektywność zespołów wytwórczych. (Mniej biurokracji, więcej kreatywności).
 • Jasna i czytelna współpraca między biznesem, a zespołami wytwórczymi. (Nie sam nadzór w postaci raportowania i mierzenia postępów).

Certyfikacja

Egzamin AgilePM Foundation to test typu ABCD jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 30 punktów (z 60 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 60 minut i zdaje się go w jęzku polskim lub angielskim. Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy.

Szkolenie AgilePM Foundation odbywa się w języku polskim z wykorzystaniem polskojęzycznych materiałów szkoleniowych. Uczestnicy otrzymują podręcznik w języku angielskim.

Egzamin AgilePM Practitioner to test wyboru składający się z 4 obszarów pytań odnoszących się do scenariusza. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 30 punktów (z 60).  Egzamin trwa 120 minut, ale dla osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym przewidziane jest dodatkowe 30 minut  (łącznie 150 minut). Obecnie można go zdawać jedynie w języku angielskim. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika Agile Project Management Handbook. Certyfikat AgilePM Practitioner wydawany jest przez APMG na 5 lat. O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Szkolenie AgilePM Practitioner odbywa się w języku polskim z wykorzystaniem angielskojęzycznych materiałów szkoleniowych.

Poznaj nasze pakiety szkoleń

Specyfikacja pakietów

Srebrny

2200

Złoty

3300

Platynowy

3700

 
Wybrany pakiet:
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane