to top

Term:

01.01.1970 - 01.01.1970

City:

Cost:

From

Additional informations:

PDU: 21

Certification

Dynamicznie zmieniające się otoczenie, a co za tym idzie warunki prowadzenia różnego rodzaju działalności, wymagają wprowadzania częstych zmian oraz modyfikacji istniejących usług czy produktów. Zmiany te są wprowadzanie dzięki realizacji coraz to nowych projektów, w które angażują się pracownicy organizacji lub zewnętrzni dostawcy. Projekty są inicjowane bez względu na to czy mamy do czynienia z budową siedziby firmy, wdrożeniem nowego systemu IT, czy wprowadzeniem rewolucyjnego produktu na rynek.

Akredytowane szkolenie PRINCE2 Agile Practitioner powstało, aby przedstawić informacje w jaki sposób używać metodyki PRINCE2 w kontekście zwinnego (agile) dostarczania produktów.

Szkolenie PRINCE2 Agile Practitioner stanowi rozwinięcie uznanej na całym świecie metodyki PRINCE2, co pozwala Uczestnikom szkolenia na uzupełnienie wiedzy jak i umiejętności praktycznego jej zastosowania w kontekście zwinnego podejścia do wytwarzania produktów projektu. Dzięki zastosowaniu zbioru dobrych praktyk związanych z PRINCE2 Agile znacząco zwiększa się szanse na osiągnięcie celu projektu.

P2 Agile

Rysunek: dostosowanie metodyki PRINCE2 do składników filozofii Agile

Szkolenie skierowane jest do osób, które znają podstawy metodyki PRINCE2, a przystąpienie do egzaminu PRINCE2 Agile na poziomie Practitioner uwarunkowane jest posiadaniem przez Uczestnika certyfikatu PRINCE2 Practitioner. W związku z połączeniem na szkoleniu aspektów zarówno teoretycznych jak i praktycznych twórca metodyki nie przewidział certyfikacji PRINCE2 Agile na poziomie Foundation.

Legal form:

Pay

zł. netto
The price includes training manual
The price includes the Foundation exam
The price includes the Intermediate exam
The price includes the Practitioner exam
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Select a package!

*required field