telu.pl

Po 4 dniowym szkoleniu z AgilePM (Foundation & Practitioner) dowiedziałem się, jak i kiedy stosować zwinne zarządzanie projektami, aby odnieść oczekiwane korzyści. Wiedza teoretyczna przekazana przez trenera Marcina Trendla poparta była licznymi przykładami z praktycznego zastosowania, co w znacznym stopniu ułatwiło przyswojenie teorii na początkowym etapie. Zwieńczeniem pogłębiającym zdobytą na szkoleniu wiedzę były ćwiczenia i gra, dzięki której jeszcze lepiej poznałem najważniejsze elementy metodyki AgilePM. Największe korzyści ze szkolenia dostrzegłem jednak w praktyce, gdy zastosowałem poznane elementy AgilePM w trakcie realizacji realnego projektu. Potencjał zdobytej na szkoleniu wiedzy i nowych umiejętności dostrzegłem podczas tworzenia własnego sklepu internetowego. Iteracyjne i przyrostowe podejście pozwoliło na utrzymanie stałego rozwoju, elastyczności, a także ograniczeniu kosztowności całego przedsięwzięcia. Stopniowa dostarczalność, która wyróżnia AgilePM, pozwoliła na etapowe weryfikowanie słuszności założeń dzięki czemu projekt ustrzegł się przed marnowaniem zasobów.

Jarosław Górka,
właściciel telu.pl

Otrzymuj informacje o zniżkach i nowościach w Inprogress

Zapisz się do naszego newslettera

Klikając "Zapisz się", udzielasz zgody na przetwarzanie przez INPROGRESS Sp. z o.o., INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o. oraz INPROGRESS Trainings Sp. z o.o., INPROGRESS Skills Sp. z o.o. swojego adresu e-mail w celu przesyłania newslettera.

Pokaż pełną treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych