Sławomir Michałowski

PRINCE2® Approved Trainer.

Doświadczenie

Trener i konsultant, od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą IT. Posiada doświadczenie praktyczne na stanowiskach technicznych, jak i wieloletnie doświadczenie nabyte podczas pracy na kierowniczych stanowiskach w strukturach IT. Jako Project Manager prowadził projekty wdrożeniowe systemów IT, rozwiązań infrastrukturalnych oraz systemów bezpieczeństwa informacji. W swoim dorobku posiada zarówno projekty małe i średnie, jak i projekty duże o wartości kilkunastu milionów złotych, obejmujące swoim zasięgiem wdrożenia całą Polskę (kilkadziesiąt lokalizacji) i duże zespoły projektowe. Ma również doświadczenie w pracy w zespołach międzynarodowych. Pełnił m.in. funkcję kluczowego eksperta ds. IT w projekcie finansowanym przez Unię Europejską na rzecz Ministerstwa Transportu Republiki Albanii. Jest autorem oraz tłumaczem licznych książek z zakresu informatyki dla wydawnictwa Mikom.

Specjalizacja

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami w sektorze IT. Jako jeden z nielicznych polskich inżynierów posiada prestiżowy tytuł Inżyniera Europejskiego (EUR ING) nadany przez FEANI (Europejską Federację Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich).

Wykształcenie

Z wyróżnieniem ukończył studia o specjalności Automatyka i Robotyka na Politechnice Warszawskiej. Uczestniczył w wielu szkoleniach zarówno technologicznych z zakresu IT, jak i związanych z ochroną danych i bezpieczeństwem informacji oraz systemów IT.