Adam Korczowski

Approved Trainer of M_o_R®, PRINCE2®.

Doświadczenie

Kierownik projektów informatycznych z ponad 30 – letnim doświadczeniem, trener i wykładowca specjalizujący się w zarządzaniu projektami, informatyce i sieciach komputerowych. Autor licznych publikacji i książek z zakresu informatyki i zarządzania projektami min. książki „Zarządzanie ryzykiem w projektach informatycznych” (Helion, 2009), współautor książki o sieciowym systemie operacyjnym NetWare 4 (Helion, 1994) i publikacji na międzynarodowych konferencjach AICA na temat przetwarzania hybrydowego. Pełnił min. funkcję dyrektora w firmie zajmującej się szkoleniami, doradztwem i prowadzeniem projektów informatycznych, dyrektora ds. badań i rozwoju oraz dyrektora ds. technicznych w firmach zajmujących się dystrybucją sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Specjalizacja

Specjalizuje się w metodyce PRINCE2® oraz zarządzaniu ryzykiem w projektach.

Wykształcenie

Ukończył studia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach uzyskując tytuł magister inżynier automatyk – informatyk. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu systemów mikrokomputerowych. Ukończone kursy z dziedziny zarządzania projektami informatycznymi (IBM, Tivoli), urządzeń telekomunikacyjnych (Racal, Novell), systemu operacyjnego OS/400 (IBM), robotów przemysłowych (ASEA) oraz systemów testowania urządzeń elektronicznych (Westinghouse Electric, Enertec-Schlumberger). Posiada patent nr 124095 na konstrukcję analizatora logicznego.