Blog aktualności ze świata szkoleń
6.06.2014

Nowa oferta na rynku: szkolenie AgilePM® w języku polskim!

Nowa oferta na rynku: szkolenie AgilePM® w języku polskim!

W odpowiedzi na potrzeby Klientów nasza firma, jako pierwsza na rynku, wprowadziła do oferty szkolenie AgilePMTM w języku polskim! Dzięki temu osoby pragnące zdobyć wiedzę z zakresu zwinnego zarządzania projektami, mogą wziąć udział w szkoleniu prowadzonym w ojczystym języku, dodatkowo otrzymując polskie materiały i przystępując do egzaminu w języku polskim!


Agile Project Management to popularna metodyka z rodziny zwinnego zarządzania projektami. AgilePM stosuje podejście do zarządzania projektami, w którym Sponsor projektu, poprzez oddelegowane dedykowanej osoby z biznesu, nie tylko komunikuje się codzienne z zespołem wytwórczym, ale również aktywnie współpracuje z nim będąc częścią tego zespołu. Pozwala to na szybsze podejmowanie decyzji oraz promuje ścisłą współpracę między innymi poprzez uczestnictwo przyszłych użytkowników w rozwiązywaniu zagadnień projektowych czy precyzyjnym doprecyzowaniu wymagań.