Blog aktualności ze świata szkoleń
2.12.2019

Dlaczego warto uczyć się prowadzenia szkoleń?

Dlaczego warto uczyć się prowadzenia szkoleń?

Szkolenia są jednym z najbardziej istotnych elementów gospodarki opartej na wiedzy. Coraz większa świadomość konieczności podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz nieustanny rozwój firm z branży szkoleniowej powodują, że zapotrzebowanie rynku pracy na trenerów-ekspertów nieustannie rośnie. Niestety, nie zawsze posiadanie specjalistycznej wiedzy idzie w parze z umiejętnością jej przekazywania. Na rynku pracy trudno o dobrze wykwalifikowanych trenerów, którzy są w stanie prowadzić efektywne i dobre szkolenia. Jak się przed tym uchronić?

Zapotrzebowanie na trenerów-ekspertów

W dużych korporacjach wszelkie kursy dokształcające są traktowane jako długofalowe inwestycje w pracownika. Dzięki temu budżet na szkolenia jest systematycznie zwiększany, a pracownicy coraz częściej mogą liczyć na indywidualne plany rozwoju zawodowego. Nie jest jednak tak, że potrzeba rozwijania wiedzy i umiejętności pracowników jest dostrzegana jedynie w wielkich przedsiębiorstwach. Firmy z sektora MSP również inwestują w swoich pracowników, jednak decydują się częściej na szkolenia w formie otwartej.

Z badań przeprowadzonych przez firmy LLidero i Effect Factor jednoznacznie wynika, że polskie przedsiębiorstwa stosują różnorodne techniki szkolenia pracowników. Aż 97% ankietowanych firm korzysta ze szkoleń zewnętrznych prowadzonych w formie wykładów czy warsztatów. Ponad 90% firm wskazało również na szkolenia wewnętrzne czy e-learningowe. Choć trendy wskazują na rozwój nowoczesnych form kształcenia (e-learning, wirtualne klasy), pozycja szkoleń tradycyjnych nadal jest bardzo dobra.

Błędy popełniane podczas szkoleń

Skutkiem coraz większego zapotrzebowania na dokształcanie pracowników jest pojawienie się nowych firm oferujących usługi szkoleniowe. Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku zarejestrowanych było ponad 62 tys. firm zajmujących się pozaszkolnymi formami edukacji. Wielu ekspertów pracujących w tych firmach z pewnością posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą tematyki szkolenia. Czy potrafią ją przekazać w sposób ciekawy i merytoryczny?

Okazuje się, że nie zawsze. Trenerzy-eksperci popełniają wiele podstawowych błędów, które skutecznie obniżają jakość procesu edukacyjnego. Często zdarza się, że szkolenie nie jest dopasowane do potrzeb pracowników firmy i nie prowadzi do osiągnięcia zamierzonych celów. Choć trudno w to uwierzyć, niejednokrotnie szkoleniowcy ograniczają się do odczytania slajdów, zupełnie pomijając nowoczesne i angażujące formy uczenia. 

Grzechy szkoleniowca

Ile razy spotkaliście się z sytuacją, że najbardziej ekscytującą częścią szkolenia była dla Was przerwa? Czy odnieśliście kiedykolwiek wrażenie, że plan kilkudniowego kursu mógłby zostać zrealizowany w ciągu jednego dnia? A może chcieliście o coś zapytać, ale zwyczajnie nie mieliście takiej okazji?

O tym, jakie cechy trenera wpływają negatywnie na przebieg i jakość szkolenia, napisano już bardzo wiele. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

  • brak umiejętności prowadzenia prezentacji,
  • nieznajomość elementów procesu grupowego, przez który (świadomie lub nie) przechodzą uczestnicy szkoleń,
  • skupianie się na teorii i pomijanie praktycznych aspektów omawianych zagadnień, łącznie z wdrożeniem zdobytej wiedzy w codziennej pracy,
  • nawiązywanie z uczestnikami szkolenia relacji na tyle bliskich, że uniemożliwiają one udzielanie negatywnego feedbacku. 

To oczywiście zaledwie kilka przykładów błędów, które popełniają trenerzy podczas prowadzenia szkoleń. Każdy, kto zajmuje się uczeniem innych, powinien mieć świadomość swoich słabych i mocnych stron i nieustannie pracować nad jak najlepszą jakością szkoleń.

Jak prowadzić dobre szkolenia?

Profesjonalny trener powinien angażować uczestników szkolenia, rozumieć ich potrzeby szkoleniowe oraz wiedzieć, na czym polega proces uczenia się. Nie jest to osoba, której praca ogranicza się jedynie do przekazania wiedzy z perspektywy eksperckiej. Wręcz przeciwnie – podczas dobrze prowadzonego szkolenia kursanci mają możliwość dyskusji, wyrażenia swoich wątpliwości czy też podzielenia się własną opinią.

Inaczej mówiąc: szkolenie ma doprowadzić do nabycia kompetencji, a nie tylko wiedzy. Kompetencja jest pojęciem szerszym: zawiera wiedzę, ale również odpowiednie umiejętności i adekwatną postawę względem wiedzy i umiejętności. Dobrze poprowadzone warsztaty umożliwiają ludziom rozwój w tych trzech komponentach kompetencji oraz pozwalają zaplanować ich dalsze doskonalenie.

Jeśli chcesz poznać schemat szkolenia eksperckiego oraz techniki i metody wzrostu efektywności przekazywanej wiedzy, zapisz się na nasze najnowsze szkolenie – Akademia Trenera. Podczas 2-dniowych warsztatów nauczysz się definiować cele szkoleniowe, tworzyć wartościowy program szkolenia, budować wizerunek trenera, odpowiednio reagować w sytuacjach trudnych oraz korzystać z różnych metod pracy zespołowej. Przeprowadzisz również moduł szkolenia w oparciu o zdobytą wiedzę, a zatem automatycznie przetestujesz ją w praktyce!

Szczegółowy harmonogram i opis szkolenia znajdziesz na naszej stronie: Akademia Trenera – poziom podstawowy.

Źródła:
Smolska, Trendy rynku usług szkoleniowych w Polsce
Techniki i tematy szkoleniowe w polskich firmach 2016 r.
Jakie cechy powinien mieć profesjonalny trener?