do góry

Podstawy Zarządzania Projektami

Termin:

28.11.2016 - 29.11.2016

Miejsce:

Warszawa

Cena:

Od 980

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 980 zł

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
Definicje
Przegląd podstawowych standardów zarządzania projektami: IPMA, PMI, PRINCE2
Rodzaje projektów – podziały i przykłady
Cechy charakterystyczne projektów
Ograniczenia projektu – czas, zakres, budżet, jakość
Cele i obszary zarządzania projektami
2. Zarządzanie projektem – procesy projektu, model fazowy projektu
3. Analiza projektu
Analiza środowiska i udziałowców
Otoczenie projektu
4. Cele projektu z uwzględnieniem grup interesariuszy projektu, definiowanie celów SMART, cele ogólne, cele produktowe, cele proceduralne
5. Macierz kompromisów projektowych
6. Formuła realizacyjna projektu
7. Uzasadnienie biznesowe projektu.
8. Organizacja projektu
Zespół zarządzania projektem
Role i obowiązki
Komitet sterujący: Przewodniczący, Główny Dostawca, Główny Użytkownik
Kierownik Projektu
Kierownik zespołu wykonawczego i Zespół wykonawczy
Nadzór i Wsparcie
Projekt w środowisku Klient-Dostawca
9. Planowanie działań i zasobów – harmonogram prac
Zasoby projektu – rodzaje
Struktura podziału prac – WBS
Metoda ścieżki krytycznej
Wykres Gantta
Uwzględnianie czynności zarządczych i zarządzania ryzykiem w planie i harmonogramie
Bilansowanie zasobów
10. Monitorowanie projektu
Wstęp do zarządzania ryzykiem w projekcie
Identyfikacja czynników ryzyka
Działania zapobiegawcze
Uzupełnianie harmonogramu projektu o działania wynikające z zarządzania ryzykiem
11. Zamykanie projektu
Weryfikacja projektu
Akceptacja klienta
Przeniesienie doświadczeń na kolejne projekty

Adresaci szkolenia

Szkolenie w szczególności kierowane jest do:

  • obecnych i przyszłych kierowników projektów,
  • uczestników zespołów realizujących projekty w organizacjach,
  • menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu.

Szkolenie to jest propozycją dla osób zarówno realizujących projekty, jak również dla osób bez doświadczenia, które dopiero przygotowują się do zarządzania swoim pierwszym przedsięwzięciem. Jednocześnie szkolenie to jest dobrą propozycja dla osób, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i w planie mają poznanie bardziej zaawansowanych metodyk, sposobów i standardów zarządzania projektami takich jak PRINCE2, PMI/PMBoK czy IPMA.

Kontynuacją szkolenia są warsztaty z Zaawansowanego Zarządzania Projektami, które poszerzają i uzupełniają informacje.

Forma prawna:

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane