do góry

ITIL® Intermediate – ścieżka Lifecycle modules – Service Operation (SO) – szkolenie akredytowane

Termin:

16.05.2016 - 18.05.2016

Miejsce:

Kraków

Cena:

Od 2600

Informacje dodatkowe:

Podana cena jest ceną netto dla firm

Podana cena jest ceną brutto dla osób prywatnych

Cena szkolenia: 2600 zł

Cena egzaminu Intermediate: 900 zł

PDU: 21

Opis szkolenia

Każde ze szkoleń ze ścieżki Lifecycle omawia szczegółowo dany etap cyklu życia usługi: cele realizowane przez każdą z faz, procesy, funkcje, działania oraz zasady stosowania i wdrażania wraz z omówieniem założeń technologii wspierających. Wszystkie szkolenia ukierunkowane są zarówno na dokładne zapoznanie uczestników z danym obszarem jak i na praktykę – bogaty materiał szkoleniowy oprócz omówienia tematyki związanej z dana fazą cyklu życia usługi zawiera dużo ćwiczeń i przykładów. Standardowo każde ze szkoleń ze ścieżki Lifecycle trwa 3 dni i kończy się egzaminem. Dostępny materiał szkoleniowy oraz egzaminy są wyłącznie w j. angielskim. Językiem, w którym prowadzone są zajęcia jest j. polski, ale na życzenie klienta zajęcia mogą być prowadzone w j. angielskim.

Szkolenie SO (Service Operation) – omawia szczegółowo fazę Eksploatacja usług, bazuje na wiadomościach z książki ITIL Core books Service Operation.

 

Program szkolenia

 1. Introduction
 2. Service management as a practice
 3. Service operation principles
 4. Service operation processes
  1. Event management
  2. Incident management
  3. Request fulfilment
  4. Problem management
  5. Access management
 5. Common service operation activities
 6. Organizing for service operation
 7. Technology consideration
 8. Implementing service operation
 9. Challenges, risks and critical success factors
 10. Additional topics:
  1. Communication in service operation
  2. Problem analysis by Kepner and Tregoe
  3. Ishikawa diagrams
  4. Pareto analysis
  5. Risk assessment and management

Adresaci szkolenia

 • kadra zarządzająca i pracownicy działów IT,
 • kierownicy i pracownicy wsparcia (Servicedesk),
 • kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT,
 • wszyscy zainteresowani pogłębieniem wiedzy z zakresu metodyki ITIL,
 • wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatów na poziomie ITIL Intermediate.

Korzyści ze szkolenia

 •  zrozumie cele i zasady zarządzania Service Operation w praktyce,
 •  zrozumie, w jaki sposób procesy te wpływają na pozostałe procesy ze ścieżki Service Lifecycle,
 •  pozna działania, metody i funkcje stosowanych w każdym z procesów Service Operation,
 •  poznanie roli i obowiązków w ramach Service Operation oraz działania i funkcje stosowane w celu  osiągnięcia doskonałości operacyjnej,
 •  pozna umiejętność pomiaru wydajności Service Operation,
 •  zrozumie wymogi technologicznych i wdrożeniowych w ramach Service Operation,
 •  wyzwania, krytyczne czynniki sukcesu i ryzyka związane z Service Transition.

Certyfikacja

Part_2Po prawej znajduje się drzewo certyfikacji, które przedstawia hierarchię zależności różnych poziomów wiedzy z zakresu ITIL oraz miejsce niniejszego szkolenia w kontekście pozostałych szkoleń z zakresu ITIL.

Sugestie i zasady związane z egzaminem:

 • egzaminy ITIL Intermediate składają się z 8 pytań,
 • egzamin Intermediate zawiera arkusz pytań i arkusz scenariuszy,
 • każde z pytań dotyczy scenariusza i z danym scenariuszem należy się zapoznać przed przeczytaniem pytania,
 • w arkuszu pytań, do każdego z pytań podane są 4 odpowiedzi i zdający musi zdecydować, która z proponowanych odpowiedzi jest właściwa,
 • system oceny (punktacji) jest inny niż w przypadku egzaminu ITIL Foundation. Za wskazanie najlepszej odpowiedzi przyznawanych jest 5 punktów, za drugą dobrą odpowiedź 3 punkty, za trzecią dobrą 1 punkt, a za odpowiedź nieprawidłową 0 punktów,
 • maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać na takim egzaminie to 40 punktów (wskazanie najlepszej odpowiedzi za 5 punktów na każde z 8 pytań) niemniej do zdania wystarczy 28 punktów (70%);
 • egzaminy przeprowadzane są wyłącznie w języku angielskim,
 • uczestnicy mogą korzystać jedynie z pomocy słowników. Innych książek, w szczególności tych z biblioteki ITIL Core oraz innych pomocy (np. laptopów, telefonów komórkowych) nie można używać.
Forma prawna:

Zamów dodatki do kursu

Do zapłaty

zł. netto
W cenę szkolenia wliczono podręcznik
W cenę szkolenia wliczono egzamin Foundation
W cenę szkolenia wliczono egzamin Intermediate
W cenę szkolenia wliczono egzamin Practitioner
W cenę wliczono podręcznik PMBOK Guide 5th edition
W cenę wliczono symulator pytań egzaminacyjnych
Wybierz pakiet!

*pole wymagane